Dnes je úterý 23.04.2024

Dejme šanci přírodě

Dne 13.1.2010 byla podepsána Smlouva o partnerství v rámci projektu "Dejme šanci přírodě - Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ"

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Do tohoto projektu je kromě naší školy zapojeno dalších 7 olomouckých škol.

Cílem tohoto projektu je zlepšování podmínek pro aktivní využívání moderní ICT pro žáky i učitele, tvorba a zavádění interaktivních výukových materiálů do výuky přírodovědných předmětů s průřezovým tématem ekologie vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí cca 1400 žáků 4.-7. tříd 8 ZŠ v období let 2010 - 2012. Cílem je vytvoření výukových materiálů, což přispěje k přiblížení přírody žákům ve vazbách a souvislostech a k obohacení učiva o ekologickou a environmentální problematiku. Zapojené partnerské školy budou uskutečňovat pravidelné informační setkání a informace spolu s vytvořenými produkty budou umisťovat na své webové stránky. Dalším cílem projektu je motivovat žáky k dalšímu studiu přírodovědných předmětů a tím podpořit také odborné střední školy a následně i univerzity a vysoké školy, které se v současné době potýkají s menším zájmem o studium přírodovědných oborů.

Celkovým výsledkem projektu bude modernizovaný vyučovací proces s prvky interaktivní výuky, který bude pro žáky atraktivnější a bude je motivovat k samostatnosti a dalšímu vzdělávání, dojde k efektivní výuce nové látky a zkoušení znalostí při využití ICT.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10