Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Školská rada

Ředitel školy oznamuje konání voleb do školské rady

Uskuteční se volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců a volby dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Tito členové budou voleni na funkční období tří let - 2023 až 2025.

  • Zákonní zástupci obdrží 30. května 2023 přihlášky do školské rady a na základě jejich vyhodnocení, dne 6. června 2023, bude sestaven hlasovací lístek.
  • Tento hlasovací lístek bude možné odevzdat třídním učitelům nejpozději ve středu 14. června 2023.
  • Sčítání hlasů se uskuteční v pátek 16. června 2020 ve 14. hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni ředitelem školy ve složení: Mgr. Zuzana Sobotková, Věra Handlířová, Mgr. Romana Jadrníčková

Volby dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

  • Pedagogičtí pracovníci budou o konání voleb informováni na poradě dne 15. května 2023.
  • Volby proběhnou dne 12. června ve 14.30 hodin ve sborovně školy.
  • Sčítání hlasů se uskuteční v pátek 16. června 2020 ve 14:00 hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni ředitelem školy ve složení: Mgr. Zuzana Sobotková, Věra Handlířová, Mgr. Romana Jadrníčková 

Členové školské rady

Dne 16. června 2023 proběhly volby do školské rady.

 

Z řad zákonných zástupců byly zvoleni: 

MUDr. Jiří Charamza 

Ludmila Růžičková

 

z řad pedagogických pracovníků byly zvoleni: 

Mgr. Vítězslav Dostál

Mgr. Veronika Ješátková

 

z řad zřizovatele byli zvoleni: 

Akad. soch. Martin Lubič

Iveta Švancarová

 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady se konaly z řad pedagogických pracovníků a dále z řad zákonných zástupců žáků naší školy.

 

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni: 

Mgr. Vítězslav Dostál

Mgr. Veronika Ješátková

 

Ve volbách do školské rady z řad zákonných zástupců bylo rozdáno 415 hlasovacích lístků a odevzdáno 170 platných hlasovacích lístků, což představuje 41% účast. Celkem bylo rozdáno 277 hlasů, z nichž nejvíce získali a do školské rady byli zvoleni:

MUDr. Jiří Charamza - 73 hlasů

Ludmila Růžičková - 42 hlasů

 

Výsledky zbývajících kandidátů:

Chalupa Lukáš, Ing. – 39 hlasů

Oulehlová Martina, Mgr., Ph.D. – 31 hlasů

Marková Kateřina, Ing. – 26 hlasů

Rohanová Marie, MUDr. – 24 hlasů

Djordjević Ivana, Mgr., Ph.D. – 21 hlasů

Regentová Blanka – 12 hlasů

Hůtová Kateřina – 9 hlasů

 

Zápisy z jednání školské rady


Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10