Dnes je středa 12.08.2020

Školská rada

Ředitel školy oznamuje konání voleb do školské rady

 

Volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců. Tito členové budou voleni na funkční období tří let - 2017 až 2019.

  • Zákonní zástupci obdrží 10. dubna 2017 přihlášky do školské rady a na základě jejich vyhodnocení bude sestaven hlasovací lístek.
  • Tento hlasovací lístek bude možné odevzdat třídním učitelům nejpozději v úterý 25. dubna 2017.
  • Sčítání hlasů se uskuteční ve středu 26. dubna 2017 ve 14. hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni ředitelem školy ve složení: Mgr. Zuzana Sobotková, Věra Handlířová, Mgr. Romana Jadrníčková

Volby dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

  • Pedagogičtí pracovníci budou o konání voleb informováni na poradě dne 3. dubna 2017.
  • Dne 10. dubna 2017 obdrží hlasovací lístky a volby proběhnou v 16. hodin ve sborovně školy.
  • Sčítání hlasů se uskuteční v úterý 11. dubna 2017 v 10. hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni ředitelem školy ve složení: Mgr. Zuzana Sobotková, Věra Handlířová, Mgr. Romana Jadrníčková

 

Členové školské rady

Dne 26. dubna 2017 proběhly volby do školské rady.

Z řad zákonných zástupců byly zvoleni: 

MUDr. Jiří Charamza 

Michal Šrotíř 

 

z řad pedagogických pracovníků byly zvoleny: 

Mgr. Veronika Ješátková

Mgr. Radka Smolková 

 

z řad zřizovatele byli zvoleni: 

Ing. Miroslav Marek

Mgr. Jiří Martinák

 

Výsledky voleb do školské rady

Volby do školské rady se konaly z řad pedagogických pracovníků a dále z řad zákonných zástupců žáků naší školy.

Z řad pedagogických pracovníků byly zvoleny: 

Mgr. Veronika Ješátková

Mgr. Radka Smolková 

Ve volbách do školské rady z řad zákonných zástupců bylo rozdáno 330 hlasovacích lístků a odevzdáno 154 platných hlasovacích lístků, což představuje 47% účast. Celkem bylo rozdáno 250 hlasů, z nichž nejvíce získali a do školské rady byli zvoleni:

MUDr. Jiří Charamza - 98 hlasů

Michal Šrotíř - 40 hlasů

Výsledky zbývajících kadidátů:

Pupíková Anna, Mgr. - 34 hlasů

Marek Pavel, Ing. - 30 hlasů

Kameník Milan - 16 hlasů

Čížová Ivana - 13 hlasů

Petrová Alexandra - 13 hlasů

Kremláčková Eva - 6 hlasů

 

Zápisy z jednání školské rady


Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10