Dnes je čtvrtek 25.07.2024

Etické dílny

logo ED

 

Žáci prvního i druhého stupně mají v letošním školním roce příležitost účastnit se preventivních programů Etické dílny®. Jedná se o seriál více než dvaceti preventivních programů, kde se žáci např. formou zážitkových metod, interaktivních úkolů, diskuse, didaktických her, skupinové práce či pomocí audio-video ukázek mohou zaměřit více na hledání odpovědí na důležité životní otázky. Preventivní programy Etické dílny®, které jsou mezi žáky oblíbené právě pro svou otevřenost k diskusi, probíhají již přes 10 let po celé ČR.

Preventivní programy se zaměřují na posilování pozitivních hodnot, jako je budování charakteru, přátelství, zdravých vztahů, rodiny a dalších. Důraz je kladen zodpovědnost ve vztahu k penězům, v partnerských otázkách, práci, na prevence závislostí, zlozvyků a dalších ohrožujících jevů.

Programy ve škole si kladou za cíl dlouhodobější a komplexnější spolupráci se třídou, kdy se lépe naváže důvěra mezi žáky a lektorem. Každá třída mívá tři setkání za rok v rámci preventivních programů. Otevřená příležitost povídat si o životních radostech i výzvách je i díky společnému času na různých akcích a pobytech pořádaných školou, kde lektor pomáhá mj. také jako fotograf. Během školní docházky se tedy žáci s lektorem vídají častěji, postupně se seznámí se všemi tématy a navíc mají možnost průběžně psát své otázky či příspěvky do diskuse na poradenském webu, nebo se sdílet osobněji v rámci dalších návazných aktivit – ať již organizovaných školou, nebo zájmových kroužků či výletů po dohodě s rodiči i mimo školu.

Lektorem preventivních programů Etické dílny® je Mgr. Pavel Slepička. Práci s mládeží se věnuje od roku 1997, kdy začal jako dobrovolník působit v mládežnické organizaci YMCA Olomouc, od roku 2001 pracoval jako učitel (Čj-OV), v současné době se věnuje preventivním programům na školách v Olomouci. Na naší škole přináší žákům nejen příležitost zamýšlet se hlouběji nad různými životními otázkami, ale nabízí i možnost najít zájemcům vhodnou alternativu k trávení času po škole – k dispozici jsou například Fotoklub či příležitost účastnit tvořivých večerů, stolních her, diskusních setkání, promítání filmů, výletů do přírody a dalších aktivit. 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10