Dnes je středa 4.08.2021

Kontakty

Učitelský sbor

Titul, Jméno      Kabinet                        Co učí Třídnictví a funkce

Telefon    

Mgr. Miloslav Palát
palat@zs-reznickova.cz
51 - 1. poschodí
ředitel školy           
Hv, Tv ředitel školy

 588505044

 776649679

Mgr. Romana Jadrníčková
jadrnickova@zs-reznickova.cz
53 - 1. poschodí
zástupce ředitele školy
M, Inf

zástupkyně ředitele školy,

ICT koordinátor - 2. stupeň

588505042

 733180876

Mgr. Veronika Kopečná
kopecna@zs-reznickova.cz
8 - přízemí 1. stupeň

1.A

588505041

Mgr. Eva Zlámalová
zlamalova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň

1.B

588505031

Mgr. Jana Zajícová
zajicova@zs-reznickova.cz
8 - přízemí 1. stupeň 2.A

588505041

Mgr.Kateřina Kvapilová
kvapilova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 1.poschodí  1. stupeň 2.B

588505036

Mgr. Aneta Kučerová
kucerova@zs-reznickova.cz
8 - přízemí 1. stupeň 3.A  588505041
Mgr.Eva Kristková
kristkova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň 3.B  588505031
Mgr. Vítězslav Dostál
dostal@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí 1. stupeň 4.A

 588505040

Mgr. Radka Smolková
smolkova@zs-reznickova.cz
44 - 1. poschodí 1. stupeň 4.B, koordinátor 
environmentální výchovy
588505035
Mgr. Alice Bídová
bidova@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí 1. stupeň 5.A 588505040
Mgr. Radana Weinbergerová
weinbergerova@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí 1. stupeň 5.B 588505040
         
Mgr. Petr Vitásek
vitasek@zs-reznickova.cz
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
Př, Pč, Inf 6.A, ICT koordinátor - 1. stupeň 588505037
Mgr. Denisa Navrátilová
navratilova@zs-reznickova.cz
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
AJ, Vv 6.B 588505032
Mgr. Tomáš Mrkva
mrkva@zs-reznickova.cz
70 - 2. poschodí
kabinet výchovné poradkyně
ČJ, Vz, D 7.A, koordinátor ŠVP  588505034
Mgr. Martin Slovák
slovak@zs-reznickova.cz
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
F, Ch 7.B  588505037

Mgr. Eva Šimíčková
simickova@zs-reznickova.cz

45 - 1. poschodí Z, Př, Vz 8.A  588505033
Mgr. Veronika Ješátková
jesatkova@zs-reznickova.cz
72 - 2. poschodí M, Vz 8.B  588505045
Mgr. Veronika Fialová
fialova@zs-reznickova.cz
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
NJ, Ov, Vv 9.A, preventista školy  588505032
Mgr.Markéta Nemravová
nemravova@zs-reznickova.cz
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
AJ, Vv 9.B  588505032
         
Mgr. Zuzana Sobotková
sobotkova@zs-reznickova.cz
70 - 2. poschodí
kabinet výchovné poradkyně
ČJ, Ov výchovná poradkyně  588505034
Mgr. Denis Petránek
petranek@zs-reznickova.cz
44 - 1. poschodí Př, Ch, Vv, Tv    588505035
Mgr. Karla Peléšková
peleskova@zs-reznickova.cz
45 - 1. poschodí

Př, Pč    588505033
Mgr. Martin Berka
berka@zs-reznickova.cz
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
AJ, D    588505037
Mgr. Eva Lejsková
lejskova@zs-reznickova.cz
72 - 2. poschodí M   M, Vz
Mgr. Martin Slovák
slovak@zs-reznickova.cz
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
F, Ch   588505037
Mgr. Nela Ruská
ruska@zs-reznickova.cz 
45 - 1. poschodí ČJ, AJ    588505033
Mgr. Marie Reif
reif@zs-reznickova.cz 
44 - 1. poschodí AJ    588505035
         

Mgr. Lucie Bartošová
bartosova@zs-reznickova.cz

 Hodolanská 4 - 2.poschodí  1. stupeň asistentka pedagoga 1.B  588505031
Margita Hrubá
hruba@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 1.poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 2.B  588505036
Radka Vrzalová
vrzalova@zs-reznickova.cz
8 - přízemí 1. stupeň asistentka pedagoga 3.A  588505041

Mgr. Dominika Římská
rimska@zs-reznickova.cz

Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 3.B  588505031
Monika Šípová
sipovam@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 4.A  588505040
Mgr. Renáta Valíková
valikova@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí  1. stupeň asistentka pedagoga 5.A   588505040
Eva Kraváčková
kravackova@zs-reznickova.cz
67 - 2. poschodí  1. stupeň asistentka pedagoga 5.B  588505040
Mgr. Roman Otáhal
otahal@zs-reznickova.cz
44 - 1. poschodí 2. stupeň asistent pedagoga 6.B  588505035

Daniel Čermák
cermak@zs-reznickova.cz

72 - 2. poschodí 2. stupeň  asistentka pedagoga 7.B   588505045
Renata Palacká
palacka@zs-reznickova.cz
45 - 1. poschodí 2. stupeň  asistentka pedagoga 8.A   588505033 
PhDr. Karel Chalupa
chalupa@zs-reznickova.cz
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
2. stupeň  asistent pedagoga 8.B   588505037 

 

Školní družina

Titul, Jméno

Kde sídlí                                           

Co učí                                             

 Telefon
Věra Handlířová
handlirova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 1.poschodí vedoucí vychovatelka
2. oddělení
 733531511
Alena Zmrzlíková
zmrzlikova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 2.poschodí vychovatelka
1. oddělení
 733531511

Mgr. Romana Růžičková
ruzickova@zs-reznickova.cz

Hodolanská 4 - 2.poschodí vychovatelka 
3. oddělení
 733531511
Ing. Lenka Malá
mala@zs-reznickova.cz
9 - přízemí vychovatelka 
4. oddělení
 730897998
Monika Valová
valova@zs-reznickova.cz
11 - přízemí vychovatel 
5. oddělení
 730897998

 

Provozní zaměstnanci - ZŠ

Titul, JménoKde sídlí                                    Pracovní zařazení                                        Telefon   
Pavla Zemková 49 - 1. poschodí účetní / hospodářka  588505043

Aleš Otruba

reznickova@zs-reznickova.cz

56 - 1. poschodí administrativní pracovník  588505030
Jiří Janík přízemí školník  734570728
Kristýna Horváthová - uklízečka  
Dáša Tothová - uklízečka  
Jiřina Kaczmarczyková  - uklízečka  

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10