Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Šablony 2017

Vzdělávání bez rozdílů – „Šablony 2017“

Od srpna 2017 se naše škola zapojila do projektu s názvem Vzdělávání bez rozdílů (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005739). Jeho hlavní náplní je společné vzdělávání a podpora žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Projekt bude trvat do července 2019 a mezi jeho hlavní aktivity patří např.:

-          Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her)

-          Doučování a příprava na vyučování pro žáky ZŠ

-          Odborná setkávání s rodiči žáků v MŠ (setkání s odborníky na vybraná témata)

-          Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ v oblasti inkluze

-          Spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ napříč školami

-          Začleňování metody CLIL do výuky na ZŠ

-          Personální podpora v MŠ a ZŠ (práce sociálního pedagoga a školního asistenta)

Všechny tyto aktivity jsou podpořeny z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR. Svým způsobem se do projektu zapojila (nebo se zapojí) většina pedagogů školy, a to, ať už jde o aktivity přímo související se žáky, nebo o aktivity dalšího vzdělávání. 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10