Dnes je pátek 14.06.2024

Vzdělávání bez rozdílů II

Šablony II - leták

 

Vzdělávání bez rozdílů II

Od září 2019 se naše škola zapojila do projektu s názvem Vzdělávání bez rozdílů II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013245). Jde o projekt MŠMT ČR se zjednodušeným financováním, tzv. „Šablony II“, který navazuje na projekt z předešlých dvou let. Hlavní cílem projektu je společné vzdělávání a podpora žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Realizace projektu bude trvat dva roky, plánované ukončení je v srpnu 2021. Naše škola upřednostnila následující aktivity:

-          Personální podpora pro základní i mateřkou školu (školní psycholog a sociální pedagog pro ZŠ, a chůva pro MŠ s dvouletými dětmi)

-          Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ (čtenářské kluby, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení)

-          Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ

-          Spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ v rámci naší školy i mimo ni

-          Projektové dny v MŠ a zapojení odborníků do výuky

Všechny tyto aktivity jsou podpořeny z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu ČR. Svým způsobem se do projektu zapojila (nebo se zapojí) většina pedagogů školy, a to, ať už jde o aktivity přímo související se žáky, nebo o aktivity dalšího vzdělávání.

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10