Dnes je pátek 14.06.2024

Rozvoj digitálních kompetencí

Cílem projektu je prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů zvýšit digitální kompetence

pedagogů MŠ a ZŠ (pro každý typ školy bude vytvořen samostatný program) a kompetence v používání

moderních informačních technologií, které mohou být aplikovány ve vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami. Zapojeny budou školy a pedagogové ze škol běžného typu i ze segmentu

speciálního školství, předpokládáme tedy ideální transfer poznatků a zkušeností mezi oběma segmenty.

 

 Nový obrázek (7)

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10