Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání

Critical_Review_ITALOVE_MALE_LOGO

 

Hlavním cílem projektu Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním vzdělávání (Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal Education suited to the Global Society) je přispět k začlenění témat a metod globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do dějepisu, zeměpisu a společenských věd prostřednictvím vytvoření nových výukových materiálů, které reagují na potřeby učitelů.

V rámci projektu byl realizován výzkum, který podrobně mapuje potřeby pedagogů v oblasti GRV, zejména představy pedagogů o významu výuky globálních témat, používaných metodách, výukových materiálech či bariérách, které výuku globálních témat omezují.

Pedagogičtí pracovníci zapojení do projektu se účastnili výzkumu a zároveň ve dvoučlenných a trojčlenných týmech vytváří a pilotují výukové lekce propojující historii, zeměpis a společenské vědy, které budou v roce 2015 převedeny v metodické materiály.

V rámci projektu probíhají setkání a semináře, které napomáhají zapojeným pedagogům zvyšovat své kompetence pro další začleňování globálních témat do výuky, umožňují přístup k již existujícím materiálům GRV a vzájemné sdílení zkušeností a inspiraci.

Projekt probíhá v několika evropských zemích současně – v Rakousku, Irsku, Nizozemí, Itálii a Bulharsku. V každé zemi jsou vytvářeny výukové lekce, které budou následně překládány a sdíleny, dojde tak k většímu mezinárodnímu propojení a možnosti inspirovat se zahraničními tématy a přístupy.

Celý projekt zaštiťuje za ČR agentura ARPOK. Za naší školu je do projektu zapojena Mgr. Veronika Ješátková, která navštěvuje semináře dalšího vzdělávání pořádané ARPOKem a také připravuje výukové lekce.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10