Dnes je pátek 14.06.2024

Návštěvní řád

ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, p.o.

Návštěvní řád

 

Vážení návštěvníci,

toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt vašich dětí i dalších návštěvníků vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 2 let do 14 let, přičemž je nutné zohlednit psychické a fyzické dispozice dětí. Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

 

Návštěvní doba:        Otevírací doba  veřejného  hřiště:
duben – říjen

měsíc

všední dny

soboty, neděle, svátky

duben

15.00 – 19.00

09.00 – 19.00

květen

15.00 – 19.00

09.00 – 19.00

červen

15.00 – 20.00

09.00 – 20.00

červenec

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

srpen

09.00 – 20.00

09.00 – 20.00

září

15.00 – 19.00

09.00 – 19.00

říjen

15.00 – 18.00

09.00 – 18.00

 

V době nepříznivých klimatických podmínek (déšť, studené počasí, vítr apod.) se hřiště neotvírá.

Pokud se klimatické podmínky zhorší během provozu (po otevření), škola si vyhrazuje právo  z bezpečnostních důvodů  hřiště uzavřít.

 

Na hřišti platí zákaz:

- poškozování a znečišťování prostoru, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)

- zákaz vodění zvířat do prostoru hřiště

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

- vjezdu motorových vozidel

- stanování a rozdělávání ohňů

- pořádání propagačních či reklamních akcí bez vědomí vedení ZŠ

 

Návštěvník je povinen:

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště

- chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky          

- dodržovat čistotu

 

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. 

Pokud se setkáte s poškozením zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to, prosím, neprodleně Městské policii Olomouc na tel. č. 156. 

Pokud zjistíte závadu na zařízení, která vznikla při provozu, prosím, oznamte ji na tel. čísle 588 50 50 30. Připomínky můžete zasílat na  e-mail: palat@zs-reznickova.cz

 

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči: 150                                                               

Záchranná služba první pomoci: 155

Policie ČR: 158                                                        

Městská policie Olomouc: 156

 

Vlastník hřiště:                                                         

statutární město Olomouc,                                         

Horní náměstí 583                                                     

779 11 Olomouc                                                                                                                                                                                                                    

Provozovatel hřiště:

ZŠ a MŠ Olomouc, Řezníčkova 1, p.o.

Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc 

tel.585505030, e-mail: info@zs-reznickova.cz

správce hřiště : viz kontakt na dveřích budky

ředitel ZŠ: 776649679 v nutném případě

 

Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.

 

 

Mgr. Miloslav Palát

ředitel ZŠ a MŠ

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10