Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Druhý krok

druhý krok

DRUHÝ KROK je preventivní program zaměřený na sociálně-emocionální rozvoj dětí v mateřských školách a na 1. stupni základních škol. V rámci programu se děti prostřednictvím vyškolených pedagogů a psychologů učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv.

Preventivní program DRUHÝ KROK nabízí řešení existujících problémů na školách, kde v poslední době postupně narůstá agresivita, šikanování, útoky na spolužáky i učitele a intolerance vůči odlišnostem. Součástí výukových materiálů programu jsou velkoplošné fotografie znázorňující situace z každodenního života dětí a metodické instrukce pro učitele.

 

Základní cíle programu:

  1. Rozvíjet empatii u dětí. Pochopit svoje emoce a umět o nich mluvit je u dětí prvním krokem k pochopení pocitů druhých lidí a vcítění se do jejich situace.
  2. Snížit agresi a agresivitu na školách. Šikanování mezi spolužáky či útoky na učitele se v současnosti stávají téměř běžnou součástí života našich dětí. Tomuto negativnímu trendu se snažíme zabránit právě systematickou prací s dětmi, jejich emocemi, sociálními kompetencemi a morálně správným řešením problémových situací.
  3. Zvýšit toleranci k odlišnostem ve školách. Intolerance mezi žáky postupně narůstá. Prvotní příznaky lze pozorovat už na prvním stupni ZŠ, proto je potřebné začít pracovat s dětmi o hodně dříve, rozvíjet už v předškolním a mladším školním věku jejich toleranci k fyzickým, psychickým i sociálním odlišnostem.
  4. Zlepšit spolupráci školy a rodiny. Současnou úlohou učitele není jen vzdělávání dětí, ale i jejich výchova. Stanovení pravidel spolupráce se žáky, ale i s jejich rodiči a spolupodílení se na práci s tímto programem má vliv na život dětí ve třídě i mimo školní lavice.
  5. Prevence. Čím dříve začneme s dětmi pracovat, tím dříve usměrníme negativní chování na školách a podpoříme zdravý rozvoj jejich osobnosti.

Tento preventivní program, který v originále nese název SECOND STEP, je běžnou součástí vyučování mateřských a základních škol v mnohých krajinách světa, jako například ve Finsku, Německu, Dánsku, Norsku, Švédsku, Velké Británii, Rakousku, Islandu, Lotyšsku, Kanadě, USA, Japonsku či Austrálii.

Na Slovensku se program dostal do škol díky sdružení PROFKREATIS, které je držitelem licence pro Slovenskou republiku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenské republiky doporučuje využívat preventivní program jako učební pomůcku v rámci předmětu Etická výchova na prvním stupni základních škol, ale i mimo vyučování a při práci školních psychologů. V současnosti je do projektu DRUHÝ KROK zapojeno už 154 slovenských základních škol.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10