Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Základní informace

Kontakty: 

 

Titul, Jméno

Kde sídlí                                           

Co učí                                             

 Telefon
Věra Handlířová
handlirova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 1.poschodí vedoucí vychovatelka 
1. oddělení
 733531511
Alena Zmrzlíková
zmrzlikova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 2.poschodí vychovatelka 
2. oddělení
 733531511

Marie Rudolph
rudolph@zs-reznickova.cz

Hodolanská 4 - 1.poschodí vychovatelka 
3. oddělení
 733531511
Bc. Renata Palacká
palacka@zs-reznickova.cz
9 - přízemí vychovatelka 
4. oddělení
 730897998
Marta Čapková
capkova@zs-reznickova.cz
11 - přízemí vychovatelka 
5. oddělení
 730897998

 

 

1. oddělení: Věra Handlířová 24 dětí
2. oddělení: Alena Zmrzlíková 24 dětí
3. oddělení: Marie Rudolph 24 dětí
4. oddělení: Bd. Renata Palacká 24 dětí
5. oddělení: Marta Čapková 24 dětí
Celkem   120 dětí

 


Provozní doba školní družiny

Ranní družina: 6.00 hod. – 7.45
Odpolední družina: 11.40 hod. - 17.00

Začínáme 4. 9. 2023

Přihlašování žáků do školní družiny

Rodiče vyplní údaje, které jsou zaznamenány na zápisním lístku.
Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě, ohlaste to ve školní družině.

Provoz školní družiny

Školní družina je provozována v prvním a druhém poschodí na vedlejší budově.
V prostorách ŠD jsou umístěny šatny, kde mají děti vhodné oblečení na ven (v igelitové tašce, je vhodné mít i přezůvky pouze do ŠD.

Školní družina má pět oddělení pro žáky 1.- 3. ročníku. Každé oddělení má svou vlastní místnost.
Děti mají dostatek prostoru k odpočinku i aktivní hravé činnosti: sportovní, zájmové, společenské, sebevzdělávací.
Náplní rekreační činnosti jsou volné hry, pobyt na čerstvém vzduchu. Ve sportovních činnostech školní družina využívá všech prostor školy k tomu určené (tělocvična, posilovna).
Zájmové činnosti jsou řízené vychovatelkou a vychází ze zájmů dětí. Vychovatelka probouzí zájem dětí v oblasti pracovní, estetické, sportovní, rozvíjí volní vlastnosti.

Děti mají možnost v rámci školní družiny navštěvovat zájmové kroužky:

Aktuální kroužky 

 

Sportovní - pro děti z 1.A a 2.A

Kroužek mohou děti navštěvovat od měsíce října
Rozvíjí především vytrvalost, obratnost, smysl pro kolektivní spolupráci. Hlavní důraz je kladen na hru. Děti se zde učí manipulaci s míčkem, kondiční cvičení, pohyb na hřišti, fyzickou připravenost.Pracovní kroužek -šití na šicím stroji – pro děti 1.B, 2.B, 3.A, 3.B

Výtvarná činnost a náměty jsou voleny tak, aby děti zaujaly.
Práce s různými materiály co nabízí dnešní široký sortiment na trhu je zajímavá a rozvíjí motorické dovednosti dětí, jejich vytrvalost a trpělivost.
Výroba dárečků pro sebe a pro své rodiče, různé malé „hračky“, které děti vlastnoručně vyrobí je podporují k rozvíjení fantazie a trpělivosti.

 

Enviro kroužek – pěstujeme kytičky pro děti 1.B, 2.B, 3.A, 3.B

Přesazování a rozmnožování pokojových květin zejména sukulentů a seznámení se s bylinkami.

 

Plán školní družiny: 

Co nás čeká v roce 2022 - 2023:

Září                     - Sportovní odpoledne – hřiště

Říjen                   - Cesta za pokladem

Listopad              - Soutěž Vv – Veselá pastelka

Prosinec              - Soutěž o nejhezčí stromeček

                           - Mikulášská besídka

                           - Vánoční besídka

Leden                  - Soutěž výtvarných prací

Únor                    - Sportovní soutěž -Bílý den

Březen                 - Beseda o včeličkách a rybách

Duben                  - Dopravní soutěž

                            - Hledání čarodějnic

Květen                 - Návštěva muzea

Červen                 - Zábavné odpoledne ke dni dětí

                           - Soutěž o nejhezčí hrad z písku

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10