Dnes je neděle 4.06.2023

Základní informace

Kontakty: 

 

Titul, Jméno

Kde sídlí                                           

Co učí                                             

 Telefon
Věra Handlířová
handlirova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 1.poschodí vedoucí vychovatelka 
2. oddělení
 733531511
Alena Zmrzlíková
zmrzlikova@zs-reznickova.cz
Hodolanská 4 - 2.poschodí vychovatelka 
1. oddělení
 733531511

Mgr. Romana Růžičková
ruzickova@zs-reznickova.cz

Hodolanská 4 - 2.poschodí vychovatelka 
3. oddělení
 733531511
Bc. Renata Palacká
palacka@zs-reznickova.cz
9 - přízemí vychovatelka 
4. oddělení
 730897998
Monika Valová
valova@zs-reznickova.cz
11 - přízemí vychovatelka 
5. oddělení
 730897998

 

 

1. oddělení: Alena Zmrzlíková 24 dětí
2. oddělení: Věra Handlířová 24 dětí
3. oddělení: Mgr. Romana Růžičková 24 dětí
4. oddělení: Bd. Renata Palacká 24 dětí
5. oddělení: Monika Valová 24 dětí
Celkem   120 dětí

 


Provozní doba školní družiny

Ranní družina: 6.00 hod. – 7.45
Odpolední družina: 11.40 hod. - 17.00

Začínáme 1. 9. 2021

Přihlašování žáků do školní družiny

Rodiče vyplní údaje, které jsou zaznamenány na zápisním lístku.
Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě, ohlaste to ve školní družině.

Provoz školní družiny

Školní družina je provozována v prvním a druhém poschodí na vedlejší budově.
V prostorách ŠD jsou umístěny šatny, kde mají děti vhodné oblečení na ven (v igelitové tašce, je vhodné mít i přezůvky pouze do ŠD.

Školní družina má pět oddělení pro žáky 1.- 3. ročníku. Každé oddělení má svou vlastní místnost.
Děti mají dostatek prostoru k odpočinku i aktivní hravé činnosti: sportovní, zájmové, společenské, sebevzdělávací.
Náplní rekreační činnosti jsou volné hry, pobyt na čerstvém vzduchu. Ve sportovních činnostech školní družina využívá všech prostor školy k tomu určené (tělocvična, posilovna).
Zájmové činnosti jsou řízené vychovatelkou a vychází ze zájmů dětí. Vychovatelka probouzí zájem dětí v oblasti pracovní, estetické, sportovní, rozvíjí volní vlastnosti.

Děti mají možnost v rámci školní družiny navštěvovat zájmové kroužky:

Aktuální kroužky budou zveřejněny koncem září.

 

Kroužky v minulých letech:

Florbal
Kroužek mohou děti navštěvovat od měsíce října, každou středu od 14.00 – 15.00 hodin.
Florbal je dynamický sport, podobný hokeji. Rozvíjí především vytrvalost, obratnost, smysl pro kolektivní spolupráci.
Náplň tréninku je různorodá. Hlavní důraz je kladen na hru. Děti se zde učí, jak správně uchopit hokejku, manipulaci s míčkem, zpracování přihrávky, kondiční cvičení, pohyb na hřišti, obranu, útok, střelbu a fyzickou připravenost.
V rámci kroužku se konají vzájemné zápasy mezi jednotlivými týmy.

Keramický kroužek
Tento rok pod vedením pana Švehlíka.
Děti se učí pracovat s keramickou hlínou, získají manuální zručnost, při které rozvíjí svoji fantazii a estetické cítění. Svými výrobky děti dělají radost nejen sobě, ale i svým blízkým, protože si je po vypálení odnesou domů a obdarují je.
Děti si vyrobí osm výrobků za pololetí a téma vždy zvolí p. keramik Švehlík, který nám i výrobky vypálí.

Výtvarný kroužek
Výtvarná činnost a náměty jsou voleny tak, aby děti zaujaly.
Práce s různými materiály co nabízí dnešní široký sortiment na trhu je zajímavá a rozvíjí motorické dovednosti dětí, jejich vytrvalost a trpělivost.
Výroba dárečků pro sebe a pro své rodiče,různé malé „hračky“, které děti vlastnoručně vyrobí je podporují k rozvíjení fantazie a trpělivosti.

Plán školní družiny: 

Co nás čeká v roce 2021 - 2022:

Září                     - Sportovní odpoledne – hřiště

Říjen                   - Hallowen – tělocvična

Listopad              - Soutěž Vv – Veselá pastelka

Prosinec              - Soutěž o nejhezčí stromeček

                           - Mikulášská besídka

                           - Vánoční besídka

Leden                  - Ukaž svůj talent  - soutěž

Únor                    - Maškarní rej

Březen                 - Malování na chodník

Duben                  - Dopravní soutěž

Květen                 - Sportovně orientační závod

Červen                 - Zábavné odpoledne ke dni dětí

                           - Soutěž o nejhezčí hrad z písku

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10