Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Informace ke stravování

Informace pro strávníky ve školním roce 2024/2025

Všichni zájemci o školní stravování v příštím školním roce 2024/2025 musí vyplnit tuto přihlášku a podepsanou odevzdat nejpozději do 21.6.2024, a to buď v okénku ve školní jídelně nebo zaslat mailem na adresu: jidelna@zs-reznickova.cz.

Informace ke stravování

Naše školní jídelna připravuje stravu pro děti mateřských škol, žáky základních škol, zaměstnance školských zařízení a pro cizí strávníky.

Velmi pečlivě vybíráme suroviny na přípravu svačin i obědů, preferujeme regionální maso, mléko, obiloviny, luštěniny, ovoce a zeleninu a výrobky z těchto surovin.

Maso, které kupujeme, se z větší části poráží a zpracovává v Olomouckém kraji, brambory z Lipníka nad Bečvou.

Do jídelníčku zařazujeme vedle klasických jídel dnes propagované potraviny jako je bulgur, kuskus, semena různých plodů, téměř denně mají strávníci, zejména děti MŠ čerstvou zeleninu a ovoce, většinou tuzemská jablka. Zařazování ovoce a zeleniny je sezónní záležitostí.

Příprava pokrmů je ale vázána na vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nám ukládá zařazování strávníky nemilovaných surovin, jako jsou luštěniny, ryby, mléko, a to několikrát měsíčně tak, aby byl zaplněn spotřební koš. Takže například:

- smažené pokrmy je možno zařazovat 1x měsíčně

- uzeniny se nedoporučují, zařazovat výjimečně

- sladké obědy 2x měsíčně

- luštěninové polévky 3 -4x měsíčně

- převážně zeleninové polévky = 12x měsíčně + obilné zavářky (pohanka, krupky, vločky, jáhly atd.)

- luštěniny 2x měsíčně

- ryby 2 – 3x měsíčně

Tento spotřební koš byl sestaven odborníky na výživu a hlídá množství zdravých surovin/luštěniny, ryby, maso, mléko, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu/ a naopak nezdravé suroviny/tuky a oleje a cukry/.

Bedlivě sledujeme konzumaci obědů v naší školní jídelně a všímáme si, že některé děti polévku ani hlavní jídlo neochutnají a netknuté vracejí. A k nim se přidá i spolusedící, který by oběd za jiných okolností snědl.

A z různých zdrojů se následně dozvíme, jak nechutný ten oběd zase byl.

Prosíme tímto rodiče a zástupce dětí o spolupráci. Vysvětlete jim, že pokrm musí alespoň ochutnat a nenechat se ovlivnit některými spolužáky,

Prosím rodiče, abyste se nevyjadřovali k obědům před dětmi hanlivě, sami tím ovlivňujete dítě k úsudku o vaření ve školních jídelnách, a i pro celý život k negativismu.

Děkujeme a všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť.

 

Ceny stravného 

Ceny stravného od  1.1.2024:

Kategorie strávníků                      Cena Kč     Koeficient    r.sv. + oběd + o.sv.

3-6 let polodenní                           41,- Kč           0,5             (15 + 26 + 0)

3-6 let celodenní                           52,- Kč           0,5             (15 + 26 + 11)

7 let polodenní                              46,- Kč           0,6             (15 + 31 + 0)

7 let celodenní                              57,- Kč           0,6              (15 + 31 + 11)

7-10 let ZŠ oběd                            31,- Kč           0,6

11-14 let oběd                               36,- Kč           0,7

15 + let oběd                                 42,- Kč           0,8 

 

Cizí děti MŠ a žáci ZŠ + režie           43,- Kč                            všichni, kteří nejsou zařazeni v síti škol.

 

Cizí zaměstnanci oběd                    78,- Kč           1,0             cena za potraviny + MR

                                                                                            jejichž zřizovatelem je MMOl.

Cizí dospělí oběd včetně režií         95,- Kč           1,0             cena za potraviny + MR +PR + zisk        

Vlastní zaměstnanci                       52,- Kč           1,0                                                                         

 

Provozní režie                                  8,- Kč

Mzdová režie                                  26,- Kč

Zisk                                                 9,- Kč

Celkem                                          43,- Kč  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 12 %    

                          

Stravovací systém                                                       

Vážení strávníci, vážení rodiče a odpovědní zástupci,

naše školní jídelna využívá moderní systém přihlašování a odhlašování stravy prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu formou SMS na portálu www.strava.cz.

Přihlášení ke stravování

Pro každý školní rok vyplní strávník vždy novou závaznou přihlášku ke stravování, která je pro školní rok 2021/2022 připravena na stránkách školy, v kanceláři školní jídelny nebo po domluvě u Vaší třídní učitelky. Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník neprodleně buď v zařízení, které navštěvuje, nebo přímo ve školní jídelně Řezníčkova 1, Olomouc, nejlépe prostřednictvím e-mailu:

jidelna@zs-reznickova.cz

Přihlášku pro školní rok 2021/2022 odevzdejte nejpozději do konce května 2021 nebo dne aktuálních informací Vašeho zařízení. V průběhu školního roku si může každý nový strávník přihlášku ke stravování stáhnout na stránkách naší školy.

Odevzdáním přihlášky ke stravování je strávník závazně přihlášen k odebírání stravy, a pokud on sám, nebo odpovědný zástupce stravu písemně neodhlásí, je opakovaně každý měsíc k odebírání stravy přihlašován až do konce školního roku.

 Co Vám přináší systém www.strava.cz?

 • Umožňuje Vám kdykoliv a kdekoliv pomocí internetu stravu odhlásit nebo přihlásit a tak ušetří čas a peníze za telefonický hovor
 • máte přehled o svém účtu, tzn. co jste zaplatili a co projedli
 • Kdykoliv si přečtete jídelní lístek
 • Můžete využít doplňkových služeb
  • zasílání podrobného měsíčního vyúčtování
  • zasílání zpráv o potvrzení Vaší objednávky
  • zasílání zpráv o objednané a nevyzvednuté stravě

Postup pro registraci služby objednávání stravy

Zřídit službu je velmi jednoduché. Na internetu najdete stránky www.strava.cz

Prvním krokem je získat přístupové informace. Zde jsou:

Číslo našeho zařízení:        3187

Uživatel:          jméno a příjmení strávníka bez diakritiky, například /annanovakova/

Heslo:              evidenční číslo strávníka /****/ Vám bude neprodleně zasláno po odevzdání přihlášky na e-mail,  který jste uvedli v přihlášce, nebo Vám bude sděleno v kanceláři ŠJ.

Heslo zásadně nikomu neprozrazujte, chraňte ho proti zneužití. Každý strávník nese svou zodpovědnost za svůj účet a přihlášenou stravu.  Postup pro odhlášení nebo přihlášení stravy prostřednictvím internetu

Jedinou podmínkou je přístup na internet, odkudkoliv.

 • Zvolíte adresu www.strava.cz. Na tomto portálu najdete vyčerpávající informace.
 • V sekci STRÁVNÍK zvolte OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY
 • PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE
 • ČÍSLO ZAŘÍZENÍ /3187/
 • Vyplňte a potvrďte UŽIVATEL HESLO – tím jste přihlášeni do systému
 • Potvrďte položku OBJEDNÁVKY STRAVY, proveďte změnu svých přihlášek, odhlášek a nezapomeňte ji uložit potvrzením položky ODESLAT
 • Ze systému se odhlaste potvrzením položky ODHLÁŠENÍ UŽIVATELE  

  STRAVU SI MŮŽETE ODHLÁSIT NEBO PŘIHLÁSIT VŽDY JEN V DANÉM KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI.

 

SYSTÉM IDENTIFIKAČNÍCH MÉDIÍ (ČIPŮ)  

Vážení strávníci, od září 2014 došlo v naší jídelně ke změně systému odebírání obědů.

Vyměnili jsme zastaralý, nepraktický výdej obědů na základě papírových stravenek za moderní systém, identifikace pomocí čipů.

Co to pro strávníka znamená?

 • Každý nový strávník (platí pouze pro žáky a zaměstnance ZŠ Řezníčkova ) si zakoupí v kanceláři školy  čip. Cena čipu je 200,- Kč, čip zůstává majetkem strávníka.
 • Strávník si nechá čip zaktivovat v kanceláři školní jídelny u paní Štenclové/účetní ŠJ/.
 • Nový cizí strávník, odebírající obědy ve ŠJ Řezníčkova, si zakoupí čip  ve ŠJ. 
 • Strávníkovi budou předány informace pro odhlášky na  www.strava.cz 
 • Všichni strávníci jsou povinni nosit identifikační čip denně k výdeji obědů. U výdejního okénka čip přiloží ke čtecímu zařízení, které zobrazí, jestli má strávník na daný den přihlášený oběd a na základě toho kuchařky oběd vydají.
 • Jednotlivé čipy jsou zakódovány, to znamená, že každému strávníkovi náleží pouze jeden čip s jeho načteným osobním číslem.
 • Pokud strávník identifikační čip zapomene, oznámí to před výdejem účetní ŠJ, paní Kasalové, ta zjistí, jestli je strávník na daný den přihlášen, pokud ano, oběd mu bude vydán. V případě ztráty čipu si strávník zakoupí nový.   

 Na základě jednoho čipu si může strávník vyzvednout pouze jeden oběd.  

 

Informace k platbám stravného

ČÍSLO ÚČTU: 107-7710220237/0100 u Komerční banky

Inkaso z různých bank – při tomto způsobu platby povolí strávník, nebo zástupce dítěte, žáka, školní jídelně inkasovat z účtu

s tím, že při povolení inkasa neuvádí žádný identifikační údaj strávníka. To obstará ŠJ.

Jednorázový převod nebo trvalý příkaz - při tomto způsobu platby je nutné vždy použít osobní číslo strávníka, které je zasíláno po obdržení přihlášky školní jídelnou na e-mail strávníka v přihlášce uvedený.

Za cizí zaměstnance platí stravu, na základě vystavené FA, jejich zaměstnavatel.

Ceny stravy se mění po včasné informaci strávníka a jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si zajistit na svých účtech dostatečné množství finančních prostředků a povolit měsíční limit 1600,- Kč.

Strava se platí předem, to znamená, že do 25. dne v měsíci musí být uhrazena strava na celý následující měsíc. Pokud z různých důvodů nemůžete stravu uhradit v termínu, volejte ŠJ. 

Další informace naleznete v Vnitřní řád školní jídelny

 

V Olomouci dne 8. 7. 2022

Anna Žáková, vedoucí ŠJ Řezníčkova 1, Olomouc                                                                                                   

                                                                                                  


Dokumenty ke stažení:

- Přihláška_ke_stravování_2024-2025 (0.11 MB)

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10