Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zz.pdf

 

V Olomouci 15. 12. 2023

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás upozornit na tři odkazy ohledně přijímacího řízení pro tento školní rok.

 

První odkaz přináší informace ohledně možnosti vyplnění přihlášky na střední školu – u každé ze 3 variant jsou uvedeny klady i zápory při podání přihlášky. Doporučujeme využití 1. variantu přihlášky, neboť má nejvíce kladů a je nejsnazší pro komunikaci mezi Vámi a střední školou.  

Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

/Vybrat si ikonu „Pro rodiče a žáky“, doporučujeme i ikonu „Nejčastější dotazy“/

Trénuj a uč se! | CERMAT

Na tomto odkaze najdou Vaše děti možnost vyzkoušet si zadarmo testy /JČ a literatura, Matematika/.

U přihlášek na střední školy netaktizujte – Novinky

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-u-prihlasek-na-stredni-skoly-netaktizujte-40454247

V polovině měsíce ledna 2024 připravíme pro rodiče žáků 9. tříd informativní schůzku ve škole ohledně vyplnění přihlášek na střední školy. O termínu Vás budeme včas informovat. V době konání našich třídních schůzek ve čtvrtek 4. ledna 2024 bohužel ještě nebudeme mít požadované informace od MŠMT.

 

Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

---------------------------------------------------

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhlo setkání výchovných poradců Olomouckého kraje, kde jsme byly seznámeny se změnami, které nastávají od tohoto školního roku v rámci přijímacího řízení.

 

Termíny pro 1. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory:

1.termín: pátek 12. dubna 2024 a 2. termín pondělí 15. dubna 2024. 

 

Termíny pro obory na šestiletá a osmiletá gymnázia:                                                                                    

1. termín : úterý 16. dubna 2024 a 2. termín: středa 17. dubna 2024.

 

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

1.termín: 29. dubna 2024 a 2.termín: úterý 30. dubna 2024.

 

Termín odevzdání přihlášky na 1. kolo přijímacího řízení na střední školy:

Do úterý 20. února 2024.

 

Uchazeči budou mít možnost podávat přihlášky třemi způsoby:

Žák si vypisuje 1 přihlášku, na kterou si vypíše pořadí 3 škol podle priority.

 

1) Prostřednictvím informačního systému na základě prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace /zákonný zástupce nic fyzicky nepodepisuje, vyplní 3 školy, CERMAT si následně vytáhne data z registru/.

2) V kombinované formě v podobě výpisu získaného z informačního systému o přijímacím řízení bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci /rodič vstoupí do DIPSY, vyplní, vytiskne, podepíše a předá do škol/.   

3) Formou tiskopisu – listinná podoba jako doposud /zákonný zástupce vyplní 3 přihlášky, všechny stejným způsobem, avizované nové formuláře/.

 

V tomto případě ředitel první SŠ opíše z přihlášky do DIPSY rodné číslo uchazeče a jim zvolené 3 školy pomocí identifikátoru IZO. Ředitelé druhé a třetí SŠ potvrdí přijetí přihlášky v termínu od 20.2. 2023 do 28. 2. 2024.

 

Informace ohledně SŠ s talentovou zkouškou

Pokud uchazeč si nyní /30. 11. 2023/ dává přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou, tak by podle doporučení Krajského úřadu – odboru školství, měl také dát vyplněnou přihlášku s třemi školami do 20. února 2024.

Součástí přihlášky na SŠ je Vysvědčení 

Vysvědčení z 8. třídy – 1. a 2. pololetí a 1. pololetí 9. třídy – zákonní zástupci musí dodat k přihlášce scan / fotografie vysvědčení.

Součástí přihlášky na SŠ je Lékařské potvrzení 

Lékař musí potvrdit způsobilost k vykonávání jednotlivých povolání – musí být zapsány jednotlivé střední školy a příslušné obory vzdělávání/ buď na 1 papír všechny školy + obory, nebo na každý papír jedna škola + obor/.

Pokud mají uchazeči s PO potvrzení z Pedagogicko – psychologické poradny Olomouckého kraje ohledně navýšení časové dotace k psaní JPZ, měl by ke každé přihlášce doložit příslušné potvrzení z PPP OK.  

CERMAT zpřístupní střední škole výsledky JPZ v informačním systému 6. května 2024. Výsledky JPZ najdou rodiče jak na stránkách CERMATu, tak i na stránkách střední školy.

 

Na setkání dne 9.listopadu 2023 jsme byly upozorněny, že informace ohledně přijímacího řízení se mohou v následujících dnech měnit.

 

Tel.: Mgr. Karla Peléšková – 588 50 50 33

Tel.: Mgr. Zuzana Sobotková – 588 50 50 34

 

KONZULTAČNÍ HODINY KARIÉROVÉ PORADKYNĚ:  

PONDĚLÍ   11:50 – 12:35 HODIN 

STŘEDA     13:35 – 14:20 HODIN

 

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ:  

PONDĚLÍ       11:00 – 11:40 HODIN  

ČTVRTEK      14:00 – 16:00 HODIN 

PÁTEK           11:00 –11:40 HODIN 

 

JINÝ TERMÍN JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ.  

 

SCHOLARIS OLOMOUC 22.11. 2023 – 23.11.2023

Vážení rodiče,

ve dnech 22. - 23. listopadu 2023 proběhne přehlídka středních škol Olomouckého kraje „SCHOLARIS“ v prostorách Střední školy polytechnické, na Rooseveltově ulici č.79.                                                                                 

Také této akce se naši žáci zúčastní ve čtvrtek 23. listopadu.

Na tuto přehlídku středních škol je volný přístup pro veřejnost po oba dny:

Středa 22.11. od 9:00 - 18:00 hodin. 

Čtvrtek 23.11. od 8:00 – 16:00 hodin.

 

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ:  

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2023/2024  

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy DOD  

- informace o přijímacím řízení  

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi  

 

Rodiče spolu s dětmi mohou také navštívit DOD (Dny otevřených dveří) na jednotlivých středních školách – seznámit se s učebními plány oborů, prohlídka učeben apod.  

Vedení naší školy také umožňuje, aby školu také navštívili zástupci středních škol a aby seznámili žáky s obory, které se na jejich školách studují. 

Nový obrázek (27)

 

Vážení rodiče, 

Přejeme Vám, abyste společně se svými dětmi vybrali takové povolání, které bude Vaše dítě těšit a do budoucna si najde takové zaměstnání, ve kterém bude spokojené a naplní si tak svoje představy budoucím povolání. 

                                                          

 Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně 

 Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10