Dnes je úterý 31.01.2023

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat ohledně přijímacího řízení pro nový školní rok, které se týká především žáků devátých, sedmých a pátých tříd, ale také některých žáků 8. tříd, kteří splní 9 let povinné školní docházky v tomto školním roce. 

Před vyplněním přihlášek u Vašich dětí máte příležitost 13. října 2022 v prostorách pavilonu A na Výstavišti Flora navštívit BURZU PRÁCE. Zde je první možnost se seznámit s různými typy středních škol a jejich obory a s podmínkami přijetí, ale také především s uplatněním žáků po ukončení střední školy.   

Před podzimními prázdninami ve dnech 24. října /9. A třída/ a 25. října  /9. B třída/ a někteří žáci 8. třídy navštíví Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Olomouci. Žáci dostanou informace ohledně výběru středních škol, seznámí se maturitními i učebními obory a také především se jim představí obory, které jsou finančně podporovány Olomouckým krajem formou stipendií. 

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2022 proběhne přehlídka středních škol Olomouckého kraje „SCHOLARIS“ v prostorách Střední školy polytechnické, na  Rooseveltově ulici č. 79. Také této akce se naši žáci zúčastní v rámci výuky.                                                                                                                          

Na tuto přehlídku středních škol je volný přístup pro veřejnost po oba dny od 9:00 - 17:00 hodin. 

Vedení naší školy také umožňuje, aby školu také navštívili zástupci středních škol a aby seznámili žáky s obory, které se na jejich školách studují. 

  

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na tyto dny: 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitou: 

1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023 

2. termín – pátek 14. dubna 2023  

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory vzdělání ukončené maturitou: 

1. termín – pondělí 17. dubna 2023  

2. termín – úterý 18. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:  

1. termín – středa 10. květen 2023  

2. termín – čtvrtek 11. květen 2023 

  

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem:  

Pro tyto obory se písemná přijímací zkouška nekoná a žáci jsou přijati na základě prospěchu a chování v posledních ročnících základní školy.  

Termín odevzdání přihlášek je pro všechny obory stejný - 1. březen 2023.   

 

ŠKOLY UMĚLECKÉ s talentovou zkouškou, konzervatoře  

Pokud si Vaše dítě bude dávat přihlášku na střední školu s uměleckým zaměřením, musí vykonat talentovou zkoušku.                                              

 

Přihlášku si však musí podat na střední školu do 30. 11. 2022. 

V měsíci lednu proběhnou talentové zkoušky na jednotlivých školách.   

Žáci od 15. března 2023 dostanou ve škole „Zápisový lístek“, kterým se přihlásí na střední školu po ukončení přijímacího řízení a po přijetí na střední školu (rozhodnutí ředitele školy).     

Co nás tedy čeká, než si žáci vyplní přihlášky na střední školy:  

24.10. 2022 – třída 9. A, žáci 8. třídy – beseda na Úřadu práce v Olomouci  

25. 10. 2022 – třída 9. B – beseda na Úřadu práce v Olomouci  

23. 11. – 24. 11. 2022 – Přehlídka středních škol – SCHOLARIS  

Přehlídka středních škol Olomouckého kraje na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova ulice 79. Naše škole se zúčastní této přehlídky ve čtvrtek 24. 11. 2022 v rámci vyučování.                                     

Tuto přehlídku můžete navštívit také se svými dětmi společně i v jiný den, vstup pro veřejnost je volný.  

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol i jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce.  

 

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ:  

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2022/2023  

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy DOD  

- informace o přijímacím řízení  

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi  

Rodiče spolu s dětmi mohou také navštívit DOD (Dny otevřených dveří) na jednotlivých středních školách – seznámit se s učebními plány oborů, prohlídka učeben apod.  

 

Vážení rodiče, 

přeji Vám, abyste společně se svými dětmi vybrali takové povolání, které bude Vaše dítě těšit a do budoucna si najde takové zaměstnání, ve kterém bude spokojené a naplní si tak svoje představy budoucím povolání. 

  

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ:  

PONDĚLÍ       11:00 – 12:00 HODIN  

STŘEDA        11:00 – 11:40 HODIN  

ČTVRTEK      14:00 – 15:00 HODIN 

 

KONZULTAČNÍ HODINY KARIÉROVÉ PORADKYNĚ:  

ČTVRTEK    14:00 – 15:00 HODIN 

 

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně, tel.: 588 50 50 34 

Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně, tel.: 588 50 50 33 

 

         JINÝ TERMÍN JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ.  

  

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně

 

V Olomouci 12. 9. 2022  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10