Dnes je neděle 22.05.2022

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat ohledně přijímacího řízení pro nový školní rok, které se týká především žáků devátých, sedmých a pátých tříd, ale také některých žáků 8. tříd, kteří splní 9 let povinné školní docházky v tomto školním roce. 

Pokud nám epidemiologická situace dovolí, měly by proběhnout v podzimních dnech tyto akce, kterých se žáci naší školy zúčastní: 

Ve dnech 3. listopadu a 4. listopadu 2021 navštíví žáci 9. tříd a někteří žáci 8. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Olomouci. Žáci dostanou informace ohledně výběru středních škol, seznámí se maturitními i učebními obory a také především se jim představí obory, které jsou finančně podporovány Olomouckým krajem formou stipendií. 

Ke konci měsíce listopadu ve dnech 24. - 25. listopadu 2021 proběhne přehlídka středních škol Olomouckého kraje „SCHOLARIS“ v prostorách Střední školy polytechnické, na Rooseveltově ulici č. 79. Také této akce se naši žáci zúčastní.                                                      

Volný přístup pro veřejnost je po oba dny od 9:00 - 17:00 hodin. 

Vedení naší školy také umožňuje, aby školu také navštívili zástupci středních škol a aby seznámili žáky s obory, které se na jejich školách studují. 

Vzhledem k předchozím dvěma rokům se řeší představení střední škol i jinou cestou, a to nabídkou OBOROVÝCH DNŮ na ÚŘADU PRÁCE v OLOMOUCI. 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Olomouci připravila pro rodiče a děti „Oborové dny“, kde se představí některé typy středních škol společně se zaměstnavatelem z daného odvětví Olomouckého kraje. Škola představí nabízené obory, zaměstnavatel informuje ohledně praxe a uplatnění žáka po škole.                                                                                                     

OBOROVÉ DNY proběhnou na krajské pobočce Úřadu práce v Olomouci, ulice Vejdovského 4, přístavba – velký sál.

  

  1.  OBOROVÝ DEN - ZDRAVOTNICTVÍ 

Termín: 1. 11. 2021, 1. blok 13:30 – 14:50, 2.blok 15:00 -16:20 

Zastoupená škola: Střední zdravotnická škola Emanuela Pöttinga 

Nabízené obory: nutriční asistent, praktická sestra, laboratorní asistent, diplomovaná dentální hygienistka apod. 

Zastoupená firma: bude upřesněna. 

  1. OBOROVÝ DEN – AUTOMOTO 

Termín: 3. 11. 2021, 1. blok13:30 -14:50, 2.blok 15:00 – 16:20 

Zastoupená škola: VOŠ a Střední škola automobilní, Zábřeh 

Nabízené obory: autotronik, karosář, autolakýrník, mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, diagnostika silničních vozidel 

Zastoupená firma: bude upřesněna. 

  1. OBOROVÝ DEN – SLUŽBY 

Termín: 8. 11. 2021, 1. blok13:30 -14:50, 2.blok 15:00 – 16:20 

Zastoupená škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 

Nabízené obory: hotelnictví, kosmetické služby, kadeřník, cukrář, kuchař – číšník, prodavač 

Zastoupená firma: bude upřesněna.  

  1. OBOROVÝ DEN – ELEKTROTECHNIKA /IT 

Termín: 10. 11. 2021, 1. blok13:30 -14:50, 2.blok 15:00 – 16:20 

Zastoupená škola: VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 

Nabízené obory: elektrotechnika, technické lyceum, aplikace výpočetní techniky se zaměřením na ekonomiku či telekomunikaci a automatizaci 

Zastoupená firma: bude upřesněna. 

NA JEDNOTLIVÉ OBOROVÉ DNY BUDE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT – INFO – žáci budou ve škole informováni na začátku měsíce října. 

  

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na tyto dny: 

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitou: 

1. termín – úterý 12. dubna 2022 

2. termín – středa 13. dubna 2022 

Osmiletá a šestiletá gymnázia:  

1. termín – úterý 19. dubna 2022  

2. termín – středa 20. dubna 2022 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:  

1. termín – středa 10. květen 2022  

2. termín – čtvrtek 11. květen 2022 

 

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem:  

Pro tyto obory se písemná přijímací zkouška nekoná a žáci jsou přijati na základě prospěchu a chování v posledních ročnících základní školy.  

Termín odevzdání přihlášek je pro všechny obory stejný - 1. březen 2022.  

 

ŠKOLY UMĚLECKÉ s talentovou zkouškou, konzervatoře  

Pokud si Vaše dítě bude dávat přihlášku na střední školu s uměleckým zaměřením, musí vykonat talentovou zkoušku. Přihlášku si však musí podat na střední školu do 30. 11. 2021.  

Žáci od 15. března 2022 dostanou ze základní školy „Zápisový lístek“, kterým se přihlásí na střední školu po ukončení přijímacího řízení a po přijetí na střední školu (rozhodnutí ředitele školy).   

 

Co nás tedy čeká, než si žáci vyplní přihlášky na střední školy:  

3.11. 2021 – třída 9.A, žáci 8. třídy – beseda na Úřadu práce v Olomouci  

4. 11. 2021 – třída 9.B – beseda na Úřadu práce v Olomouci 

24. 11. – 25. 11. 2021 – Přehlídka středních škol – SCHOLARIS  

Přehlídka středních škol Olomouckého kraje na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova ulice 79. Naše škole se zúčastní této přehlídky ve čtvrtek 25. 11. 2021 v rámci vyučování. Tuto přehlídku můžete navštívit také se svými dětmi společně i v jiný den, vstup pro veřejnost je volný.  

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol i jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce.  

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ:  

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2022/2023  

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy DOD  

- informace o přijímacím řízení  

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi  

Vedení naší školy umožňuje, aby zástupci jednotlivých středních škol seznámili naše žáky s obory, které se na jejich střední škole mohou studovat.  

Rodiče spolu s dětmi mohou také navštívit DOD (Dny otevřených dveří) na jednotlivých středních školách – seznámit se s učebními plány oborů, prohlídka učeben apod.   

Uvidíme, jestli se tyto akce budou konat vzhledem k hygienickým nařízením vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií.  

 

Vážení rodiče, 

přeji Vám, abyste si správně s dětmi vybrali střední školu a obor, který bude Vaše dítě po ukončení základní školy studovat a aby našlo pracovní uplatnění v praxi!                                                                             

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ:  

PONDĚLÍ      14:00 – 15:30 HODIN  

ÚTERÝ          9:00 – 9:40 HODIN  

PÁTEK          10:00 – 10:45 HODIN 

 

JINÝ TERMÍN JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ.  

TEL.: 588 50 50 34 

 

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

V Olomouci 15. 9. 2021  

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10