Dnes je středa 4.08.2021

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat ohledně přijímacího řízení na nový školní rok 2021/2022, které se týká především žáků devátých, sedmých a pátých tříd, ale také některých žáků 8. tříd, kteří splní 9 let povinné školní docházky v tomto školním roce.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na tyto dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitou:

1. termín – pondělí 12. dubna 2021 

2. termín – úterý 13. dubna 2021

 

Osmiletá a šestiletá gymnázia: 

1. termín – středa 14. dubna 2021 

2. termín – čtvrtek 15. dubna 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 

1. termín – středa 12. května 2021 

2. termín – čtvrtek 13. května 2021

 

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem: 

Termín přijímacího řízení je určen na dny od 22. dubna – 30. dubna 2021. 

Pro tyto obory se písemná přijímací zkouška nekoná a žáci jsou přijati na základě prospěchu a chování v posledních ročnících základní školy.

 

Termín odevzdání přihlášek je pro všechny obory stejný - 1. březen 2021. 

 

ŠKOLY UMĚLECKÉ s talentovou zkouškou, konzervatoře 

Pokud si Vaše dítě bude dávat přihlášku na střední školu s uměleckým zaměřením, musí vykonat talentovou zkoušku. Přihlášku si však musí podat na střední školu do 30. 11. 2020. 

Talentová zkouška se bude konat ve dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021. 

Stejné je to také pro gymnázium se sportovní přípravou – zde se koná talentová zkouška od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech v dubnu. 

Žáci od 15. března 2021 dostanou ze základní školy „Zápisový lístek“, kterým se přihlásí na střední školu po ukončení přijímacího řízení a po přijetí na střední školu (rozhodnutí ředitele školy).  

Další informace Vám poskytnu v druhém pololetí školního roku 2020/2021. 

 

Co nás tedy čeká, než si žáci vyplní přihlášky na střední školy: 

22.10. – třída 9.A , žáci 8. třídy – beseda na Úřadu práce v Olomouci 

10. 11.  – třída 9.B – beseda na Úřadu práce v Olomouci

 

25. 11. – 26. 11. 2020 – Přehlídka středních škol – SCHOLARIS 

Přehlídka středních škol Olomouckého kraje na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova ulice 79. Naše škole se zúčastní této přehlídky ve čtvrtek 26. 11. 2020 v rámci vyučování. Tuto přehlídku můžete navštívit také se svými dětmi společně i v jiný den, vstup volný. 

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol i jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce. 

 

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ: 

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2021/2022 

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy  DOD 

- informace o přijímacím řízení 

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi 

 

Vedení naší školy umožňuje, aby zástupci jednotlivých středních škol seznámili naše žáky s obory, které se na jejich střední škole mohou studovat. 

Rodiče spolu s dětmi mohou také navštívit DOD (Dny otevřených dveří) na jednotlivých středních  školách  – seznámit se s učebními plány oborů, prohlídka učeben apod. 

Uvidíme, jestli se tyto akce budou konat vzhledem k hygienickým nařízením vlády v souvislosti s koronavirovou epidemií. 

Přeji Vám, abyste si správně vybrali střední školu a obor, který bude Vaše dítě po ukončení základní školy studovat! 

 

Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně 

V Olomouci 28. 9. 2020  

 

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ: 

PONDĚLÍ      10.00 - 10.45 HODIN 

ÚTERÝ          10.00  –  10.45 HODIN 

ČTVRTEK      14.00  – 15.30 HODIN 

 

JINÝ TERMÍN JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ. 

 

TEL.: 588 50 50 34 

Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10