Dnes je středa 12.08.2020

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovné poradkyně pro školní rok 2019/2020 :

Úterý  -    9.00 - 9.45 hod.

Čtvrtek -  9.00 - 9.45 hod.

              14.00 – 15.30 hod.

Jiný termín je možný po domluvě.

 

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o možnostech, které by Vám mohly pomoci při správné volbě střední školy a oboru, které by mělo studovat Vaše dítě.

 • Ve dnech 17. 10. a 23. 10.2019 naši žáci z devátých i osmých tříd/kteří ukončí 9 let povinné školní docházky/  navštíví INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ při Úřadu práce v Olomouci.
 • V měsíci říjnu – 22. 10. 2019 se uskuteční BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ 2019 v Olomouci na Výstavišti FLORA – PAVILON A -  od 9.00 – 17.00 hodin. Jedná se o prezentační výstavu nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních škol. Je určena také pro žáky základních škol a jejich rodiče a můžete se dovědět, které profese jsou a budou v budoucnu žádané a jaké obory se vyplatí studovat. Vystavovat zde bude přes 50 firem a 25 středních škol včetně i vysokých škol – Olomouc, Brno, Ostrava. VSTUP ZDARMA
 • Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2019 se uskuteční přehlídka středních škol Olomouckého kraje SCHOLARIS, která se i v letošním roce bude konat v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79 od 8.00 – 17. 00 hodin. VSTUP ZDARMA

Naši žáci tuto přehlídku středních škol navštíví ve čtvrtek 28. 11. 2019 v dopoledních hodinách v rámci školní výuky.

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol i jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce.

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ:

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2020/2021

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy  DOD

- informace o přijímacím řízení

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

 

Informace o přijímacím řízení na nový školní rok 2020/2021

Maturitní obory: pro žáky 9. tříd 

1. kolo – 1. termín – 14. 4. 2020   2. termín – 15. 4. 2020

Víceletá gymnázia a dvojjazyčná gymnázia pro žáky z 5. a 7. Tříd

1. termín – 16. 4. 2020             2. termín – 17. 4. 2020

 

Pedagogicko- psychologická poradna, U Sportovní haly 1a, 779 00

tel: 585 221045, 585 224 573

Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny pro naši školu:

Speciální psycholog – Mgr. Lenka Nejeschlebová

Speciální pedagog – Mgr. Kateřina Přikrylová

 

 

1. Jak Ti mohu poradit...

S čím se na mě můžeš obrátit...
Zhoršil se mi prospěch ve škole...
Nestíhám ve škole...
Mám problémy...

 • doma s rodiči...
 • v komunikaci s učiteli
 • se spolužáky
 • s kamarády
 • se sourozenci
 • s někým jiným...
   

2. Kde a kdy mě můžeš najít...

Kabinet výchovného poradce – 2. patro, dveře č. 70 

 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

Pondělí           10-11:00

Úterý              11-11:40

Středa             14-15:00

Konzultační hodiny výchovného poradce jsou určeny nejen pro rodiče, ale i pro žáky.

Telefon:   588 50 50 34     

Je možné domluvit si i jiný termín po vzájemné domluvě.
 

3. Informace, které směřují k volbě povolání

Kam jít po ukončení základní školy, mám jít studovat, nebo se vyučit? Zvládnu střední školu? Poradím při výběru školy, učiliště...

Rodiče mají možnost se poradit s výchovnou poradkyní v konzultačních hodinách, ale také i mimo hodiny. Je nutné se předem ohlásit buď telefonicky - tel.: 588 50 50 34, nebo vzkázat po dítěti. 

 

 Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

 8.1. 2014 dostanou žáci z devátých tříd dvě " Přihlášky ke studiu ve střední škole". 

Je možnost, že přihlášku s žáky vyplním ve škole na počítači, nebo si rodiče přihlášku vyplní doma sami. 

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Je nutné, aby se rodiče podívali do ATLASU ŠKOLSTVÍ, který žáci dostali od Úřadu práce v Olomouci, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje.

V Atlasu školství  jsou také veškeré údaje o středních školách - počet přijímaných žáků, typ přijímacího řízení - zda pohovor, test, školné a termín přijímací zkoušky, apod. 

Po vyplnění základních údajů a potvrzení od lékaře žáci donesou přihlášky do školy, kde se do přihlášky (2. strana přihlášky) napíše prospěch za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku.

Ředitel školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky.Teprve nyní můžete podat přihlášku na střední školu. 

Termín odevzdání přihlášky na střední školu je do 15. 3. 2014 .

POZOR - 15. 3. 2014  je v sobotu, a proto je nutné přihlášku odevzdat nejpozději do pátku 14. 3. 2014 na střední školu!

 

V měsíci lednu některé školy pořádají "DOD" - Den otevřených dveří, kde je poslední možnost prohlédnout si školu, kterou si pro své dítě vybíráte.

Zde se nejlépe přesvědčíte, jakou školu a s jakým vybavením jste pro své dítě vybrali. 

 

Přihlášky na střední školy se týkají také žáků z pátých tříd a sedmých tříd.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10