Dnes je sobota 3.06.2023

Výchovné poradenství

Mgr.Zuzana Sobotková - Výchovný poradce

 

Vážení rodiče, 

chtěla bych Vás informovat ohledně přijímacího řízení pro nový školní rok, které se týká především žáků devátých, sedmých a pátých tříd, ale také některých žáků 8. tříd, kteří splní 9 let povinné školní docházky v tomto školním roce. 

Před vyplněním přihlášek u Vašich dětí máte příležitost 13. října 2022 v prostorách pavilonu A na Výstavišti Flora navštívit BURZU PRÁCE. Zde je první možnost se seznámit s různými typy středních škol a jejich obory a s podmínkami přijetí, ale také především s uplatněním žáků po ukončení střední školy.   

Před podzimními prázdninami ve dnech 24. října /9. A třída/ a 25. října  /9. B třída/ a někteří žáci 8. třídy navštíví Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání při Úřadu práce v Olomouci. Žáci dostanou informace ohledně výběru středních škol, seznámí se maturitními i učebními obory a také především se jim představí obory, které jsou finančně podporovány Olomouckým krajem formou stipendií. 

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2022 proběhne přehlídka středních škol Olomouckého kraje „SCHOLARIS“ v prostorách Střední školy polytechnické, na  Rooseveltově ulici č. 79. Také této akce se naši žáci zúčastní v rámci výuky.                                                                                                             

Na tuto přehlídku středních škol je volný přístup pro veřejnost po oba dny od 9:00 - 17:00 hodin. 

Vedení naší školy také umožňuje, aby školu také navštívili zástupci středních škol a aby seznámili žáky s obory, které se na jejich školách studují. 

 

Aktualizované informace - Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 

Vážení rodiče,

v těchto dnech vyplňujete svým dětem přihlášky na střední školy. Přihláška musí být řádně vyplněná. Potvrzení od lékaře musí být u těch přihlášek, kde školy trvají na potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Druhou stranu přihlášky vyplňuje škola. Zde je vypsán přehled známek za uplynulá období.

5. třída – celý 4. ročník a 1.pololetí 5. ročníku

7. třída – celý 6. ročník a 1.pololetí 7. ročníku

8. třída – celý 7. ročník a 1.pololetí 8. ročníku – žáci ukončí v tomto školním roce 9 let povinné školní docházky

9. třída – celý 8. ročník a 1.pololetí 9. ročníku

Obě přihlášky musí být podepsány ředitelem školy a opatřeny razítkem základní školy. Teprve nyní přihlášku můžete odevzdat na střední škole. Doporučuji, abyste osobně odevzdali přihlášku na příslušné škole.  Pokud ji chcete poslat poštou, doporučuji pouze jako doporučený dopis.

Přihlášky na střední školy musí být odevzdány do středy 1. března 2023!

Pozor!!! V tomto týdnu od 27. 2. – 3. 3. 2023 probíhají jarní prázdniny!   

Termíny přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

pro žáky 5. tříd – 1. termín – 17. dubna 2023, 2. termín – 18. dubna 2023

pro žáky 7. tříd – 1. termín – 17. dubna 2023, 2. termín – 18. dubna 2023

pro žáky 9. tříd – 1. termín – 13. dubna 2023, 2. termín – 14. dubna 2023 - obory s maturitou

Náhradní termín je stanoven pro všechny obory: 1.termín - 10. května 2023

                                                                                        2.termín - 11. května 2023

V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel školy hodnotí splnění kritérií uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávaní,

b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,

e) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Pro žáky, kteří si budou dávat přihlášky na učební tříleté obory, je termín přijímacího řízení ve dnech od 22. dubna do 28. dubna 2023 – žáci nedělají písemné přijímající zkoušky.

                                                             

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

Tel.: 588 50 50 34  

 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyka literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na tyto dny: 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitou: 

1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023 

2. termín – pátek 14. dubna 2023  

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro šestileté a osmileté obory vzdělání ukončené maturitou: 

1. termín – pondělí 17. dubna 2023  

2. termín – úterý 18. dubna 2023 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:  

1. termín – středa 10. květen 2023  

2. termín – čtvrtek 11. květen 2023 

  

Tříleté obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou, výučním listem:  

Pro tyto obory se písemná přijímací zkouška nekoná a žáci jsou přijati na základě prospěchu a chování v posledních ročnících základní školy.  

Termín odevzdání přihlášek je pro všechny obory stejný - 1. březen 2023.   

 

ŠKOLY UMĚLECKÉ s talentovou zkouškou, konzervatoře  

Pokud si Vaše dítě bude dávat přihlášku na střední školu s uměleckým zaměřením, musí vykonat talentovou zkoušku.                                               

Přihlášku si však musí podat na střední školu do 30. 11. 2022. 

V měsíci lednu proběhnou talentové zkoušky na jednotlivých školách. 

 

Žáci od 15. března 2023 dostanou ve škole „Zápisový lístek“, kterým se přihlásí na střední školu po ukončení přijímacího řízení a po přijetí na střední školu (rozhodnutí ředitele školy).     

Co nás tedy čeká, než si žáci vyplní přihlášky na střední školy:  

24.10. 2022 – třída 9. A, žáci 8. třídy – beseda na Úřadu práce v Olomouci  

25. 10. 2022 – třída 9. B – beseda na Úřadu práce v Olomouci  

23. 11. – 24. 11. 2022 – Přehlídka středních škol – SCHOLARIS  

Přehlídka středních škol Olomouckého kraje na Střední škole polytechnické v Olomouci, Rooseveltova ulice 79. Naše škole se zúčastní této přehlídky ve čtvrtek 24. 11. 2022 v rámci vyučování.                                     

Tuto přehlídku můžete navštívit také se svými dětmi společně i v jiný den, vstup pro veřejnost je volný.  

Cílem přehlídky středních škol je poskytnout žákům základních škol i jejich rodičům informace o středních školách, učilištích a o situaci na trhu práce.  

 

SCHOLARIS PŘINÁŠÍ:  

- informace o studiu na středních školách pro školní rok 2022/2023  

- přehled o studijních a učebních oborech – návštěvy DOD  

- informace o přijímacím řízení  

- výhled uplatnění zvolených profesí v praxi  

Rodiče spolu s dětmi mohou také navštívit DOD (Dny otevřených dveří) na jednotlivých středních školách – seznámit se s učebními plány oborů, prohlídka učeben apod.  

 

Vážení rodiče, 

přeji Vám, abyste společně se svými dětmi vybrali takové povolání, které bude Vaše dítě těšit a do budoucna si najde takové zaměstnání, ve kterém bude spokojené a naplní si tak svoje představy budoucím povolání. 

  

KONZULTAČNÍ HODINY VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ:  

PONDĚLÍ       11:00 – 12:00 HODIN  

STŘEDA        11:00 – 11:40 HODIN  

ČTVRTEK      14:00 – 15:00 HODIN 

 

KONZULTAČNÍ HODINY KARIÉROVÉ PORADKYNĚ:  

ČTVRTEK    14:00 – 15:00 HODIN 

 

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně, tel.: 588 50 50 34 

Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně, tel.: 588 50 50 33 

 

         JINÝ TERMÍN JE MOŽNÝ PO DOMLUVĚ.  

  

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

Mgr. Karla Peléšková, kariérová poradkyně

 

V Olomouci 12. 9. 2022  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10