Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Historie školy

Přesný rok zahájení výuky není z existujících písemností možné zjistit. Proto zveřejňujeme chronologický přehled školských zařízení, které ve Starých Hodolanech působily v časovém rozmezí 1880 až 1971.

 • Obecná (národní) škola smíšená
  • dvoutřídní již v roce 1880
  • 1904 rozdělena na chlapeckou a dívčí
    
 • Obecná škola chlapecká
  • vznik 1904
  • do roku 1938 pod společnou správou s chlapeckou měšťanskou školou, potom samostatná
  • 1948 přejmenovaná na II. národní školu
  • 1951 zrušena
    
 • Obecná škola dívčí
  • vznik 1904
  • do roku 1928 společná správa s chlapeckou obecnou a měšťanskou školou, potom samostatná
  • 1948 přejmenována na I. národní školu
  • 1953 zrušena
    
 • Měšťanská škola chlapecká
  • vznik 1904
  • do roku 1938 společná správa s chlapeckou obecnou školou
  • 1943 až 1945 spojena s dívčí jako Hlavní škola smíšená
  • 1945 obnovena, 1948 sloučena s dívčí měšťanskou
    
 • Měšťanská škola dívčí
  • vznik 1928 až 1929
  • do roku 1937 společná správa s chlapeckou měšťanskou školou
  • v letech 1943 až 1945 zrušena
  • 1945 obnovena, 1948 sloučena s chlapeckou měšťanskou
    
 • Střední škola
  • vznik roku 1948 sloučení chlapecké a dívčí školy měšťanské
  • zrušena 1951
    
 • Jednotná škola v Olomouci - Starých Hodolanech
  • vznik 1951, kdy byla sloučena II. národní škola a Střední škola
  • 1952 přeměněna ve 2. jedenáctiletou střední školu sloučením s I. národní školou
    
 • 2. jedenáctiletá střední škola
  • 1953 až do roku 1960
    
 • Dvanáctiletá střední škola
  • 1960 až do roku 1961
    
 • Střední všeobecně vzdělávací škola
  • vznik v roce 1961 odloučením třetího stupně dvanáctiletky
  • v roce 1963 připojena k SVVŠ v Olomouci - Hejčíně a přestěhována
    
 • Základní devítiletá škola
  • vznik v roce 1961 odloučením prvních dvou stupňů od dvanáctiletky
    

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10