Dnes je čtvrtek 25.07.2024

Škola v přírodě

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně se zaměřením na prvky ekologické výchovy – „Škola v přírodě“

Ve školních letech 2015/2016 a 2016/2017 proběhly dva turnusy školy v přírodě. Projekt s názvem Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně se zaměřením na prvky ekologické výchovy byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR. V obou letech se projektu zúčastnilo celkem 80 žáků z prvního stupně, kteří strávili vždy 5 výukových dnů v hygienicky nezávadném prostředí Velkých Karlovic v Beskydech.

Celková výše dotace na akci činila 135 297,- Kč, přičemž částka vynaložená na aktivity bezprostředně související s projektem dosáhla výše 197 980,- Kč. Garantem pro metodickou přípravu a environmentální program obou turnusů ozdravných pobytů byla Mgr. Radka Smolková (školní koordinátorka EVVO). 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10