Dnes je čtvrtek 1.10.2020

Školní poradenské pracovniště

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole.

Poradenské služby jsou ve škole obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Tito pověření pracovníci spolupracují s třídními a ostatními učiteli na škole.

Program poradenských služeb na škole naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Pracovníci školního poradenského pracoviště :

Výchovný  poradce  Mgr. Zuzana Sobotková               

tel. : 588 50 50 34

Konzultační hodiny:

pondělí: 10.00 - 11.00 hod.

úterý: 11.00 - 11.40 hod.

středa: 14.00 - 15.00 hod.

e–mail: sobotkova@zs-reznickova.cz                                                                      

 

Školní metodik prevence Mgr. Veronika Fialová        

tel.: 588 50 50 32

Konzultační hodiny: čtvrtek : 8.00 - 9.00 hod.

e–mail: fialova@zs-reznickova.cz                                                                                        

 

Školní speciální pedagog Mgr. Radka Smolková         

tel.: 588 50 50 35

Konzultační hodiny: pondělí: 10.45 – 11.40 hod.

e–mail: smolkova@zs-reznickova.cz

 

Školní psycholog  Mgr. Lucie Moudrá                                 

tel.: 703 143 084 

Konzultační hodiny: čtvrtek : 10.00 – 10.45 hod.    

e–mail: psycholog@zs-reznickova.cz

 

Jiný termín je možný po telefonické, nebo mailové domluvě.    

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10