Dnes je čtvrtek 25.07.2024

Moderní učitel

Pedagogové naší školy se zapojili do projektu Moderní učitel.

Projektu PdF UP Olomouc a 35 partnerských středních a základních škol v rámci výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení OP VK, který byl zaměřena na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky se zúčastnilo 19 pedagogických pracovníků. 

Hlavním cílem společného projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerských základních a středních škol byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol v oblasti využívání ICT ve vzdělávání, se zvláštním zaměřením na moderní dotyková zařízení.

V rámci projektu bylo realizováno komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků (ředitelé a učitelé) partnerských škol v rozsahu podporovaných aktivit výzvy č. 51 MŠMT A  a B, v plném rozsahu podaktivit A1 - vzdělávání ředitelů partnerských škol v oblasti realizace výběrových řízení a prevence rizik virtuální komunikace, A3 - vzdělávání metodiků ICT partnerských škol v oblasti pokročilé zprávy hardwarových a softwarových prostředků školní počítačové sítě, B1 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti vytváření pokročilých výukových materiálů, B2 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti použití dotykových zařízení ve výuce a B3 - vzdělávání učitelů partnerských škol v oblasti využití dotykových zařízení v oborových didaktikách

V rámci tohoto komplexního vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích kurzech, doplněných o faktickou podporu činnosti Metodiků ICT na školách ze strany mentorů UP, byla průřezově realizována i aktivita zaměřena především na evaluaci projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerských škol. V rámci evaluace došlo k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v naší škole.

Součástí projektu byl i nákup 19 potřebných mobilních (dotykových) zařízení pro zapojené pracovníky.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10