Dnes je středa 12.08.2020

Vítejte na stránkách naší školy

Naše školské zařízení by mělo plnit své poslání v celé své šíři – rozvinout v dětech jejich přirozená nadání, umožnit jim poznat vše nové kolem nás a hlavně jim poskytnout bezpečné prostředí a ukázat jim, že dobro a slušnost se vyplácí.

Naše škola by měla být příjemným místem pro setkávání dětí mateřského i školního věku, setkávání s dospělými – ať už s rodiči či kolegy z jiných škol, se kterými bychom se rádi poradili, jak ty naše školy zaměřit ještě lépe, aby plnily své poslání beze zbytku.

Snad Vám, kteří jste si otevřeli naše stránky, pomohou najít odpovědi na všechny otázky, které hledáte…

________________________________________________________________________ 

Informace k ukončení školního roku

Oznamujeme všem, že ve dnech 29.6. a 30. 6. 2020 vyhlašuje ředitel školy dle školského zákona č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů, § 24, ředitelské volno. Pro žáky prvního stupně, kteří docházeli v měsíci červnu do vyučování, nabízíme pobyt ve školní družině od 8:00 do 16:00 hodin. Podmínkou je přihlášení se písemnou formou (alespoň do deníčku) do 25. 6. 2020.

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 žákům odděleně. Nejprve první vyučovací hodinu dostanou vysvědčení žáci, kteří docházejí do dobrovolného vzdělávání a od 10:00 do 11:00 hod si mohou přijít pro vysvědčení zbylí žáci individuálně. Nevydaná vysvědčení se žákům rozdají v září 2020 při nástupu do školy.

________________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zveme vás na schůzku rodičů žáků první třídy školního roku 2020/2021, kde budete informováni o přijetí, stavu žactva (letos neotvíráme nadanou třídu) i o všem, co vás bude zajímat. Schůzka se bude konat v úterý 23. 6. 2020 v 16:00 hodin v malé budově prvního stupně. Jste srdečně zváni aspoň na chvilku.

________________________________________________________________________ 

Informace pro zájemce o školní družinu ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče, máte-li zájem v příštím školním roce o školní družinu, stáhněte si, prosím, přihlášku.

Tuto vypněnou přihlášku odevzdejte vychovatelkám nebo případně do schránky školy, a to nejlépe v posledním srpnovém týdnu od 22.8. do 26.8., nejpozději však do31.8. 2020.

_________________________________________________________________________________________________

Informace k dobrovolnému vzdělávání žáků 6. - 8. ročníků

  • Skupinové dobrovolné konzultace žáků 6. – 8. ročníku budou probíhat od 8. 6. 2020 podle rozpisů, které byly zaslány rodičům mailem.
  • Vyučující si vyzvedne žáky u hlavního vchodu vždy pět minut před začátkem konzultací
  • Oběd ve školní jídelně není z organizačních důvodů zajištěn.
  • Před první skupinovou konzultací žáci odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud žák nebude mít u sebe při příchodu tento dokument podepsaný zákonným zástupcem, nemůže být do školy vpuštěn!

__________________________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

 věnujte pozornost dalším informacím k dobrovolnému vzdělávání 2. stupně 

zde

- čestné prohlášení

___________________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

 věnujte pozornost informacím k dobrovolnému vzdělávání 2. stupně - zde.

______________________________________________________________________________________________________

Informace pro strávníky ve školním roce 2020/2021

Všichni zájemci o školní stravování v příštím školním roce 2020/2021 musí vyplnit tuto přihlášku a nejpozději do pátku 5. června 2020 ji odevzdat buď v okénku ve školní jídelně nebo panu tajemníkovi Aleši Otrubovi v hlavní budově školy.

Další informace:

- Upozornění pro cizí strávníky

- Hygienická opatření

__________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím k přijímacím zkouškám - zde.

________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče, strávníci,

věnujte pozornost informacím školní jídelny k současným možnostem stravování a přihlášce pro příští rok - zde.

________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

věnujte úpozornost informacím pro žáky 1. stupně v souvislosti s nástupem k dobrovolnému školnímu vzdělávání - zde.

________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče, 

věnujte pozornost sdělení ředitele školy k chystanému nástupu žáků do školy.

Podrobnosti zde.

________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím z Pedagogicko–psychologické poradny - zde.

 ________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

 PPP a SPC OK jsme zřídili bezplatnou krizovou linku pro rodiče.

Podrobnosti zde.

____________________________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

Charita Olomouc rozbíhá projekt online doučování „Liška online“.

Podrobnosti zde.

________________________________________________________________________

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

zde

________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

věnujte pozornost sdělení výchovné poradkyně ohledně Zápisových lístků - zde.

____________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

věnujte pozornost informacím k přijímacímu řízení na střední školy - zde.

________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

kontakty pro podání informace rodičům pro zápis dětí do MŠ naleznete -  zde.

Další podrobnosti naleznete na odkazech jednotlivých MŠ.

________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

věnujte pozornost sdělení školní psycholožky - zde.

________________________________________________________________________

Školní družina - zábavná nabídka pro žáky

Stačí zvolit odkaz "Školní družina" na této úvodní stránce, nebo kliknout na řádek výše.

________________________________________________________________________

Vyjádření ředitele školy - domácí výuka po 14 dnech

________________________________________________________________________________________________________

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne formou internetových přihlášek ve dnech 1. 4. - 10. 4. 2020.

Podrobné informace naleznete zde.

__________________________________________________________________________________________________________

Sdělení k plánovanému zájezdu do Vídně 

V rámci situace v ČR a okolních zemích jsme se rozhodli plánovaný zájezd do Vídně přesunout z 30. 5. 2020 na sobotu 26. 9. 2020. Pokud by se někdo chtěl ze zájezdu odhlásit a podzimní termín mu nevyhovuje, může tak učinit u pana tajemníka Otruby, který vám vrátí peníze.

Věříme, že se situace celkově zlepší a na podzim si to víc užijeme.

________________________________________________________________________

Zamyšlení ředitele školy...

________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 

potvrzení k ošetřovnému bude na naší škole vydáváno v pondělí a středu,

a to od 8:00 do 11:00 hodin.

Děkujeme za pochopení

 ___________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

připomínáme pro práci a komunikaci návody:

Práce ve webovém prostředí Bakalářů

Jak potvrdit hodinu a poslat domácí úkol

_________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

i v těchto dnech jsou učitelky našich Mateřských škol aktivní.

Podívejte se zde.

__________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

věnujte pozornost sdělení ředitele školy.

________________________________________________________________________

Sdělení cizím strávníkům,

na základě nařízení vlády bude v naší jídelně, s účinností od 16. 3. 2020, ukončeno vaření pro cizí strávníky do odvolání. (Nebude možné ani odebírání do jídlonosičů)

________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 16. března budou všem žákům zasílány výukové informace a materiály. Tyto informace vyučující v současné době připravují a žáci je budou dostávat následujícím způsobem:

  • žáci 1. a 2. tříd prostřednictvím mailů, které budou zasílány rodičům
  • žáci 3. až 9. tříd prostřednictvím přihlášení do Bakalářů, sekce Výuka, odkaz Domácí úkoly - náhled zde
  • do té doby si žáci budou opakovat stávající učivo a v pracovních sešitech doplní všechna cvičení k již probranému učivu

V případě jakýchkoli problémů kontaktujte příslušného vyučujícího prostřednictvím mailu, v případě přístupových údajů kontaktujte zástupkyni ředitele.

_____________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,

od 11. března 2020 je na dobu neurčitou zrušena výuka na naší škole.

Provoz našich Mateřských škol je zatím beze změny.

S touto situací souvisí následující informace:

  • Formulář Žádost o ošetřovné si můžete buď vytisknout, vyplnit a přijít potvrdit do školy k panu tajemníkovi, nebo jej ve škole obdržíte.
  • Děti byly automaticky odhlášeny z obědů a budou zase v den nástupu do školy všechny přihlášeny, takže spíš dejte pozor, kdybyste oběd nechtěli první den po epidemii.
  • Systém výuky - samostudia - bude ve středu prodiskutován na poradě a informace budou zveřejněny zde.

Sledujte, prosím, naše webové stránky. V případě dotazů volejte či napište mail vedení školy.

 ______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

pokud budete mít zájem o zdravé svačinky pro Vaše děti podívejte se na možnou nabídku

Freshnack Logo

a informační leták

Freshnack leták malý

Tyto svačinky by si Vaše dítě vyzvedávalo ve škole.

______________________________________________________________________                          

 

Aktuálně z naší školy:

Archív aktualit

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10