Dnes je čtvrtek 25.07.2024

EU peníze školám

eu-penize-skolam-velke

Digitální učební materiály vypracované pedagogy

Nová šance

Na konci loňského školního roku byl na naší škole vypracován projektový záměr operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem Nová šance.
Tento projekt byl před začátkem školního roku 2010 – 2011 schválen, a proto již od začátku tohoto školního roku je a bude uplatňován ve výuce.

Projekt naší školy je zaměřen na tyto klíčové aktivity:

Klíčová aktivita: I/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Klíčová aktivita: II/1
Individualizace výuky cizích jazyků. Tato oblast byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách.

Klíčová aktivita: II/3
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. Tato aktivita byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zkvalitnění výuky cizích jazyků ve škole.

Klíčová aktivita: II/4
Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR. Tato aktivita byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků ve škole.

Klíčová aktivita: III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato oblast byla školou vybrána za účelem zlepšení materiálního vybavení, získání nových výukových materiálů a aplikaci technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.

Klíčová aktivita: III/3
Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. Tato aktivita byla školou vybrána za účelem vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí pedagogů potřebných pro zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i offline a podporu rozvoje odpovídajících kompetencí žáků.
Instalace interaktivní učebny

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno nové technické vybavení pro školu.
Jde o vybavení interaktivní učebny - interaktivní tabule a příslušenství, počítač, dataprojektor, tiskárna s kopírkou a vizualizér a dále sedm nových počítačů do této učebny.
Školení pro pedagogy na tvorbu digitálních učebních materiálů - DUM

Pedagogové naší školy se zúčastnili několika školení na tvorbu digitálních učebních materiálů s využitím interaktivních tabulí.
V současné době již pedagogové vytvářejí učební materiály do zvolených předmětů, které budou aplikovat do výuky právě s využitím nově pořízeného technického vybavení.

Hodnocení projektu

Projekt Nová šance se pomalu blíží ke konci. Začal 1. 9. 2010 a 28. 2. 2013 bude ukončen, jeho trvání bylo 30 měsíců. Nyní je na čase se ohlédnout za skoro třemi uplynulými roky. Co bylo cílem projektu a co všechno nám přinesl?

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogů, tvorbou a využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Z peněz projektu bylo financováno vyučování žáků rodilým mluvčím. Vystřídalo se jich u nás několik. Ve školním roce 2010 – 2011 učil rodilý mluvčí angličtinu jedenkrát týdně jednu hodinu v první, třetí, osmé a deváté třídě a v dalším školním roce 2011 – 2012 učil děti v obou prvních třídách a ve dvou skupinách osmáků.

Z peněz projektu byl rovněž financován roční jazykový kurs pí. uč. Šeredové a další tři metodické kursy pro pí. uč. Kulštrunkovou, Šeredovou a Jánovou, dále pak pro dalších deset pedagogů kurs čtenářské gramotnosti. Všichni pedagogové byli proškoleni pro práci na DUM /digitálních učebních materiálech/ v programu Inspire a vybaveni drobnými pomůckami potřebnými pro práci na DUM.

Dále jsme vybavili celou jednu učebnu počítači pro žáky, interaktivní tabulí s pilonovým systémem a keramickými křídly, vizualizérem a multifunkčním zařízením.

Myslím si, že projekt byl úspěšný a přinesl našim žákům i škole mnoho nového, především zkvalitnění a zefektivnění výuky za pomoci nově vybavené učebny a za pomoci DUM, které pro jednotlivé předměty vypracovali učitelé naší školy.

Fotogalerie ze školení pedagogů

dum1 dum2 dum3 dum4 dum5

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10