Dnes je středa 12.08.2020

Vítejte na stránkách naší školky

Mateřská škola Purkyňova 3

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Čínská moudrost říká: I tisíciletá cesta začíná prvním krokem 


Mateřská škola je první institucí, se kterou se dítě setkává, přejeme si, aby pro dítě i jeho rodiče byl tento krok šťastný a správným směrem!

Hrou probouzíme v dětech chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného učení.
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu OBJEVUJEME SVĚT, cílem je umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností, poskytovat dětem dostatečné množství přiměřených, různorodých podnětů a vycházet přitom z dobré znalosti jeho věkových a individuálních potřeb.

FILOZOFIE ŠKOLY
Co nabízíme dětem: Barevnou školku, pěkné atraktivní hračky, kulturní akce - divadla, koncerty, karneval, zájmové aktivity, hezkou zahradu, chutná jídla s dostatkem ovoce a zeleniny, pitný režim, kamarádské učitelky.

Co nabízíme rodičům: Profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, poradenský servis, přátelský postoj. Šetříme čas rodičům - plavání, lyžování, kroužky, logopedie, atd.

Jaké jsme učitelky: Kvalifikované, profesionální, komunikativní, přátelské, jednotné v působení na děti.

Co nechceme v MŠ: Agresivní děti, lhostejné a nevšímavé rodiče, "hloupé" hračky, nemocné děti.  


Z HISTORIE
Naše mateřská škola je škola s dlouholetou historií. Počátky školy se datují od roku 1905, v nynější budově je provoz nepřetržitě od roku 1930. Během doby probíhaly četné úpravy a rekonstrukce prostor, které nyní optimálně vyhovují potřebám dětí.
Součástí školy je školní zahrada se vzrostlými stromy, která zajišťuje klidný pobyt dětí venku.

 

https://www.zs-reznickova.cz/ms-purkynova/aktuality

 

https://www.zs-reznickova.cz/ms-purkynova/dokumenty

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz