Dnes je neděle 25.10.2020

Vítejte na stránkách naší školky

Mateřská škola Purkyňova 3

Kreslený Film, Doplněk Doodle, Skica

 

VÁŽENÍ RODIČE,

 

dovolujeme si požádat vás o spolupráci.

 

Vzhledem k současné situaci související s nákazou covid-19 (čerpání OČR, omezení společenského kontaktu více dětí atd.) prosíme rodiče, kteří mají možnost práce z domu, nebo jsou doma se starším sourozencem a maminky na MD:

 

zda by nám v následujících 14 dnech (19.10. - 30.10.2020) vyšli vstříc a nechali si, pokud je to alespoň trochu ve vašich možnostech, své děti doma nebo je vyzvedávali po obědě.

 

Provoz MŠ bude omezený - třídy budou častěji slučovány.

 

 

 

Velmi vám děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení.

 

 

 

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Čínská moudrost říká: " I tisíciletá cesta začíná prvním krokem "


Mateřská škola je první institucí, se kterou se dítě setkává. Přejeme si proto, aby pro dítě i jeho rodiče byl tento pvní krok šťastný a správným!

Hrou probouzíme v dětech chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného učení.
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, chceme poznat celý svět. Cílem je umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností, poskytovat dětem dostatečné množství přiměřených, různorodých podnětů a vycházet přitom z dobré znalosti jeho věkových a individuálních potřeb.

Co nabízíme dětem a rodičům: barevnou školku, pěkné atraktivní hračky, kulturní akce - divadla, koncerty, karneval, zájmové aktivity, hezkou vlastní zahradu, pitný režim, vstřícné učitelky a profesionální přístup.

Z HISTORIE
Naše mateřská škola je škola s dlouholetou historií. Počátky školy se datují od roku 1905, v nynější budově je provoz nepřetržitě od roku 1930. Během doby probíhaly četné úpravy a rekonstrukce prostor, které nyní optimálně vyhovují potřebám dětí.
Součástí školy je školní zahrada se vzrostlými stromy, která zajišťuje klidný pobyt dětí venku.

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz