Dnes je čtvrtek 30.05.2024

Vítejte na stránkách naší školky

Mateřská škola Purkyňova 3

Kreslený Film, Doplněk Doodle, Skica

 Prohlédnout si mateřskou školu je možné vždy po telefonické dohodě.

Veškeré informace k zápisu do MŠ nalezenete v sekci DOKUMENTY

Provoz MŠ 6,20 - 16,30

Školné 500,- (bezhotovostní platba)

Stravné dle ceníku ŠJ Řezníčkova 

 

Kroužky pro rok 2023/2024 dle zájmu rodičů

 Pondělí 15,00 -15,45 Sportovní kroužek

Úterý 14,45-15,45 - Výtvarný kroužek

Středa 14,45-15,30 Angličtina pro předškoláky

Čtvrtek 14,45- 15,30 Taneční kroužek

 V zimním období Lyžování s lyžařskou školou Rok s pohybem od pátku 12.1.2024

          

 

Režim dne

 

 

 

6,20-8,15 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání, individuální práce s dětmi

8,30-8,50 písnička na přivítanou, krátké vyprávění co budeme dělat, ranní cvičení, pohybové hry

8,50-9,15 hygiena, svačina

9,15-9,45 didakticky cílená činnost, skupinová, frontální a individuální práce s dětmi založená na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, jazykové chvilky, smyslové hry, grafický cvičení, kontaktní hry, lokomoční hry, literární, hudební a výtvarné aktivity, rozvoj matematických představ a rozvíjení poznání

9,45-11,45 pobyt venku, příprava na oběd

12,15-12,30 ukládání dětí, poslech pohádky, příběhy na pokračování

12,30-14,15 odpočinek dětí, klidové tiché aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

14,15-14,45 hygiena, svačina

14,45-16,30 volné hry, zájmové kroužky, individuální práce s dětmi, rozcházení dětí

 

 

 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Čínská moudrost říká: " I tisíciletá cesta začíná prvním krokem "


Mateřská škola je první institucí, se kterou se dítě setkává. Přejeme si proto, aby pro dítě i jeho rodiče byl tento pvní krok šťastný a správným!

Hrou probouzíme v dětech chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného učení.
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, chceme poznat celý svět. Cílem je umožnit každému dítěti optimálně se rozvíjet v mezích jeho možností, poskytovat dětem dostatečné množství přiměřených, různorodých podnětů a vycházet přitom z dobré znalosti jeho věkových a individuálních potřeb.

Co nabízíme dětem a rodičům: barevnou školku, pěkné atraktivní hračky, kulturní akce - divadla, koncerty, karneval, zájmové aktivity, hezkou vlastní zahradu, pitný režim, vstřícné učitelky a profesionální přístup.

Z HISTORIE
Naše mateřská škola je škola s dlouholetou historií. Počátky školy se datují od roku 1905, v nynější budově je provoz nepřetržitě od roku 1930. Během doby probíhaly četné úpravy a rekonstrukce prostor, které nyní optimálně vyhovují potřebám dětí.
Součástí školy je školní zahrada se vzrostlými stromy, která zajišťuje klidný pobyt dětí venku.

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz