Dnes je pátek 14.06.2024

IKAP OK II

logo IKAP_2

 

Projekt Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II)

 

Předmětem projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu.

Do tohoto projektu se naše škola zapojila s cílem zlepšit kvalitu připravenosti našich žáků do praktického života. Příprava a realizace aktivit projektu s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425 trvá od ledna 2021, kdy jsme navázali velmi úzkou spolupráci se dvěma středními školami – Střední školou ART ECON v Prostějově a Střední školou polygrafickou v Olomouci. V rámci spolupráce probíhají např. praktické workshopy pro žáky naší školy, online workshopy a soutěže. Pravidelně také probíhají dva kroužky – oba zaměřené na digitální fotografii, z nichž jeden probíhá přímo na SŠ polygrafické a jeden na naší ZŠ.

Aktuálně má naše škola díky projektu k dispozici dvě robotické stavebnice – SAM Labs Course kit – Classroom a VEX IQ Education kit.

20220518_114135 20220518_114250

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10