Dnes je pátek 14.06.2024

Spolupráce jako nástroj ve vzdělání

Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání – „Mentoring“

V lednu 2017 jsme zahájili spolupráci s Gymnáziem Hejčín na projektu OP VVV s názvem Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání (reg. č. projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532).

Projekt je zaměřený na sdílení zkušeností mezi kolegy naší školy a tzv. mentoring, což je systematická spolupráce mezi mentorem a mentorovaným. Učitelé naší školy mají možnost v rámci tohoto projektu navštěvovat hodiny svých kolegů, vést výuku párově, řešit se zkušenějšími kolegy metodické problémy, či se zabývat oblastmi ve vzdělávání, ve kterých chtějí své kompetence posunout dál a zlepšovat se v nich. Každý vyučující si vede své portfolio, do kterého si zaznamenává proběhnuvší aktivity. Účastníci projektu také podstoupili vzdělávání v oblasti mentorování, a to v podobě několika setkání a workshopů, kde si měli možnost natrénovat nástroje pro efektivní mentorování.

Do projektu se zapojilo celkem 13 vyučujících z pedagogického sboru, jmenovitě: Mgr. Alice Bídová, Mgr. Vítězslav Dostál, Mgr. Eva Kristková, Mgr. Kateřina Kvapilová, Mgr. Simona Lešková, Mgr. Eva Máchová, Mgr. Tomáš Mrkva, Mgr. Martin Slovák, Mgr. Radka Smolková, Mgr. Zuzana Sobotková, Mgr. Radana Weinbergerová, Mgr. Eva Zlámalová a Mgr. Veronika Ješátková. Projekt potrvá až do ledna 2019.

 

Zahraniční stáž

V rámci projektu Mentoring – Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání jsme dostali možnost zúčastnit se zahraniční stáže na Slovensku, kterou jsme využili.

Tato exkurze probíhala od 27. 11. 2017 do 1. 12. 2017 a zúčastnili se jí dva naši pedagogové. Program exkurze byl velice bohatý a všech pět dní bylo nabitých.

První den nás čekala cesta do slovenských Sučan, která probíhala v poklidu. Na československých hranicích nás čekala zastávka na oběd. Poté jsme pokračovali směr Sučany. Zde jsme navštívili Bilingválne gymnázium Milana Hodžu a dlouze jsme diskutovali s vedením tamější školy a místními pedagogy. Beseda byla velice zajímavá a přínosná a trvala do pozdních odpoledních hodin. Následně jsme se přesunuli na ubytování, které pro nás bylo připraveno v obci Bystrička v penzionu Eso.

Druhý a třetí den jsme na již výše zmíněném gymnáziu obcházeli jednotlivé učitele a navštěvovali jsme je v jejich vyučovacích hodinách. Po každé hodině jsme vyučovací jednotku řádně prodiskutovali. Odpoledne následovala návštěva turisticky zajímavých míst v okolí.

Čtvrtý den jsme se zajeli podívat do Základní školy Slovenského národního povstání v Sučanech. Úvodem nás pozdravilo vedení školy s pedagogy a s místním starostou. Krátce jsme debatovali o českém a slovenském školství. Opět následovaly návštěvy ve výukách pedagogů a jejich rozbor. Závěrem jsme byli obdarováni propagačními materiály a publikacemi obce, základní školy i gymnázia.

Poslední den se nesl v duchu loučení na gymnáziu. Proběhla poslední beseda a zhodnocení exkurze. Dlouhá cesta zpět proběhla bez komplikací.

Závěrem je nutno velice poděkovat pořadatelům exkurze, vedení Bilingválného gymnázia Milana Hodžu a základní školy v Sučanech a všem pedagogům, kteří v obou ústavech pracují.

 

Mgr. Vítězslav Dostál, Mgr. Tomáš Mrkva

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10