Dnes je pátek 9.12.2022

Školení pro pedagogy na tvorbu výukových materiálů a jejich aplikaci do výuky pomocí interaktivních tabulí.

« zpět

Toto školení bylo zahájeno 1. modulem ve dnech 7. a 8. září 2010 a každý ze zúčastněných pedagogů absolvoval tři modulová školení. Školení byla ukončena na konci října. Každý pedagog vytvořil jednu vzorovou interaktivní výukovou hodinu do výuky podle své odbornosti, přičemž průřezovým tématem všech materiálů byla ekologie.
Každá práce musela splňovat dané požadavky s využitím daných nástrojů. Následně byl každý předváděcí sešit zaslán ke kontrole a po ní byly všechny předváděcí sešity zaslány na Odbor školství Magistrátu města Olomouce.
Pedagogové zapojeni do projektu po absolvování školení začali plnit také funkci poradců a své nabyté znalosti a zkušenosti předávají svým kolegům na škole.
V současné době již pedagogové poradci začali vytvářet výukové materiály do přírodovědných předmětů s průřezovým tématem ekologie, které budou aplikovat do výuky právě s využitím nově pořízené výpočetní techniky.

Na tvorbě výukových materiálů se podílejí tito učitelé:
Mgr. Radka Smolková
Mgr. Radmila Klásková
Mgr. Martin Slovák
PhDr. Miroslava Jánová
Mgr. Romana Jadrníčková

dsp10 dsp11 dsp12

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10