Dnes je pátek 9.12.2022

Seznam výukových materiálů:

« zpět

Mgr. Radka Smolková

-         4. ročník - přírodověda - Látky a jejich vlastnosti

-         4. ročník - přírodověda - Voda a vzduch

-         5. ročník - přírodověda - Nerosty, horniny, půda

-         5. ročník - přírodověda - Rostliny, houby, živočichové- znaky života, projevy, stavba těla


Mgr. Radmila Klásková

-         4. ročník - matematika - Početní operace s přirozenými čísly v oboru do 1000

-         4. ročník - matematika - Početní operace s přirozenými čísly do 10 000

-         5. ročník - matematika - Převody jednotek

-         5. ročník - matematika - Početní operace s přirozenými čísly do milionu (i čísla větší než milion)


Mgr. Martin Slovák

-         6. ročník - fyzika - Fyzikální veličiny

-         6. ročník - fyzika - Magnetismus

-         7. ročník - fyzika - Hydrostatika - mechanické vlastnosti kapalin

-         7. ročník - fyzika - Aerostatika - mechanické vlastnosti plynů


PhDr. Miroslava Jánová

-         6. ročník - přírodopis - Planeta Země, vznik života na Zemi

-         6. ročník - přírodopis - Základní struktura života

-         7. ročník - přírodopis - Anatomie a morfologie rostlin

-         7. ročník - přírodopis - Fyziologie rostlin


Mgr. Romana Jadrníčková

-         6. ročník - matematika - Desetinná čísla

-         6. ročník - matematika - Zlomky

-         6. ročník - ICT - Základní části počítače

-         6. ročník - ICT - Internet

-         6. ročník - ICT - Práce s texty

-         6. ročník - ICT - Práce s tabulkami

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10