Dnes je středa 12.08.2020

Zápisové lístky

« zpět

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že některé střední školy již písemně informují rodiče, že na jejich školách proběhne přijímací řízení (jedná se o tříleté učební oboryvýučnímlistem), budu v příštím týdnu v pondělí 20. dubna a ve středu 22. dubna 2020 (8.00 – 11.00 hodin) ve škole předávat „Zápisové lístky“.

Ředitel střední školy v tomto případě zveřejní seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí.

Po rozhodnutí ředitele střední školy o přijetí vašeho dítěte odevzdáte vyplněný „Zápisový lístek“ na vedení příslušné střední školy. Termín odevzdání „Zápisových lístků“ na střední školy je 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění.

Mgr. Zuzana Sobotková, výchovná poradkyně

 

V Olomouci 17. 4. 2020                                          

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10