Dnes je sobota 1.10.2022

Zápis do 1. tříd

« zpět

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

proběhne dne 5. a 6. dubna 2022

Čas: 14:00 – 18:00 hod.

 

V případě změny epidemiologické situace budou změny podmínek zápisu uveřejněny na webových stránkách školy.

Místo zápisu: 

ZŠ Řezníčkova 1, Olomouc, vedlejší budova Hodolanská 4, Olomouc    

Dokumenty: 

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (pěstouni), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud mělo dítě odklad v minulém roce 

- dále k zápisu přeneste vyplněný formulář Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad školní docházky 

- v případě, že má vaše dítě nějaká zdravotní omezení, budeme rádi za vyplnění Dotazníku o zdravotním stavu žáka

Povinnost školní docházky: 

děti, které dovrší 6. rok věku nejpozději do 31.8. 2022, tzn. děti narozené od 1.9. 2015 do 31.8. 2016 a děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky na 1 rok.

 

V měsíci březnu se uskuteční ve škole návštěva předškoláčků z našich mateřských škol. Děti navštíví první třídy, prohlédnou si třídy, vyzkouší si lavice a zahrají si s dětmi pohybové hry.

 

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání

 

V pátek 1. 4. 2022, od 8:00 do 11:40, se mohou rodiče přijít podívat na výuku do našich prvních tříd v budově Hodolanská 4. 

 

Dne 30. 4. 2022 budou zveřejněny výsledky o přijetí.

 

Případné dotazy zodpoví ředitel školy.

 

Mgr. Miloslav Palát

ředitel školy   

tel: 776 649 679       

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10