Dnes je středa 4.08.2021

Výuka od 4. 1. 2021

« zpět

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od pondělí 4. ledna 2021 se prezenční výuky účastní pouze žáci 1. a 2. tříd. 

K tomuto datu jsou všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeni na obědy.

Pokud nemáte zájem o stravu, odhlaste obědy na portálu www.strava.cz.  

 

Distanční výuka pro žáky ostatních tříd

Tato výuka probíhá v prostředí Office 365. Učitelé organizují online hodiny v prostředí Teams, kde také žákům zadávají práci. Hodnocení práce známkami zapisují učitelé do systému Bakaláři.

Žáci mají povinnost

účastnit se on line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se s třídním učitelem a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

Rodiče mají povinnost

omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. V případě nemoci omluvte žáka u třídního učitele. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

Žáci, kteří mají distanční výuku mají obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny!!! 

Tito žáci si mohou obědy přihlásit sami a nadále jídlo odebrat do jídlonosiče ze dvora ŠJ od 11:00 do 11:30 hodin.

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10