Dnes je středa 4.08.2021

Ředitel školy oznamuje konání voleb do školské rady

« zpět

Ředitel školy oznamuje konání voleb do školské rady

 

Uskuteční se volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců a volby dvou členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

 

Volby členů školské rady z řad zákonných zástupců

- Zákonní zástupci obdrží 29. září 2020 přihlášky do školské rady a na základě jejich vyhodnocení, dne 5. října 2020, bude sestaven hlasovací lístek.

- Tento hlasovací lístek bude možné odevzdat třídním učitelům nejpozději v úterý 13. října 2020

- Sčítání hlasů se uskuteční ve středu 14. října 2020 ve 14. hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni

ředitelem školy ve složení:

Mgr. Zuzana Sobotková

Věra Handlířová

Mgr. Romana Jadrníčková

 

Volby členů školské rady z řad pedagogických pracovníků

- Pedagogičtí pracovníci budou o konání voleb informováni na poradě dne 2. října 2020.

- Dne 5. října 2020 obdrží hlasovací lístky a volby proběhnou ve 14.30 hodin ve sborovně školy.

- Sčítání hlasů se uskuteční v úterý 6. října 2020 v 10. hodin v ředitelně školy a toto sčítání provedou členové volební komise, kteří byli zvoleni

ředitelem školy ve složení:

Mgr. Zuzana Sobotková

Věra Handlířová

Mgr. Romana Jadrníčková

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10