Dnes je středa 4.08.2021

Péče o děti zaměstnanců IZS

« zpět

Na základě vyhlášky MŠMT bude naše škola zajišťovat od pondělí 12. 4. 2021 péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a vybraných profesí.

Postup pro umístění dětí

 

Provozní doba:

 • pracovní dny
 • 7:00 – 16:00 hod.
 • ranní příchod nejpozději v 8:00 hod.

Kdo může požadovat péči o dítě?

 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních sborů, obecní policie, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci, pedagogičtí pracovníci určené školy

Jak se přihlásit?

 • přihlášení do školy:
  • prostřednictvím e-mailu na adresu palat@zs-reznickova.cz
  • zasláním vyplněné přihlášky podepsané zaměstnavatelem

Jak se děti budou stravovat?

 • obědy budou zajištěny ve školních jídelnách, do kterých děti dochází během prezenční výuky
 • obědy je nutné na tyto dny přihlásit a zaplatit
 • svačiny a pití zajišťují rodiče

Kolik žáků bude ve skupině?

 • ve skupině bude max. 30 žáků

Pro jakou věkovou skupinu budeme péči zajišťovat?

 • pro žáky 1. - 5. ročníku

Co bude programem dětské skupiny?

 • 7:00 – 8:00 hod. herní činnosti
 • 8:00 – 11:30 hod. se děti budou věnovat úkolům zadaným v distanční výuce, pedagogický pracovník jim bude nápomocen
 • 11:30 – 12:30 hod. oběd
 • 12:30 – 16:00 hod. řízené aktivity, herní činnosti, pobyt venku

Kam přijít a kde předat dítě?

 • hlavní budova školy, hlavní vchod do budovy školy, zvonek knihovna
 • dítě si přijde vyzvednout pedagog

Kde se doptat?

 • Mgr. Miloslav Palát  – 776 649 679

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10