Dnes je středa 4.08.2021

Omezení provozu škol a školských zařízení

« zpět

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky:

omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona, a to následovně:

  • v týdnu od 12. do 16. 10. 2020 se neúčastní osobně na vzdělávání žáci 8. a 9. tříd
  • v týdnu od 19. do 23. 10. 2020 se osobně neúčastní žáci 6. a 7. tříd.

Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně, a to podle § 184a školského zákona.

Žáci, kteří se v daném týdnu neúčastní osobně vzdělávání mají možnost chodit na obědy, a to pouze v době od 11:00 do 11:30 hodin. Jinak si mohou obědy odhlásit.                             

 

Čeho se opatření dále dotknou:

  • zákaz kroužků
  • zákaz plavání, jelikož jsou zavřena umělá koupaliště,
  • zákaz provozu vnitřních sportovišť (včetně osob, které si je pronajímají) – ale je možné je používat na tělocvik pro 1. stupeň základní školy a pro mateřské školy,
  • nejvyšší počet osob u stolu v jídelně 4 (pokud jsou stoly dlouhé může být vždy skupina 4 s dvoumetrovým odstupem).

 Podrobněji:

  • Poskytování zájmových služeb – krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 je od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin,ale týká se „kroužků“ škol.
  • Výuka plavání  plavecký výcvik je omezen od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 tím, že se zakazuje provoz umělých koupališť.  
  • Provoz a používání sportovišť – krizovými opatřeními vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 9. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).
  • Školní jídelny – provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 8. 10. 2020 od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 2020 23:59 hod. v bodě II. 1). Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stolymaximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10