Dnes je středa 4.08.2021

Informace k zápisu do 1. tříd

« zpět

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci se mění organizace letošního zápisu do základní školy.  

 • Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 
 • Zápis bude tentokrát probíhat ve dnech od 7. do 16. dubna 2021 formou elektronické přihlášky, kterou naleznete ZDE 
 • Zápis k povinné školní docházce se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 let a dětí po odkladu školní docházky 
 • Každý žák by měl být nejdříve přihlášen na svou spádovou školu! (pak je možné volit dle vlastního výběru, ale mimo obvod není jistota, že bude žák na tuto školu přijat) - Školské obvody

Zákonní zástupci tedy vyplní elektronickou přihlášku. Po úspěšné registraci žadatel obdrží email na emailovou adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce. Na vygenerované přihlášce naleznete unikátní registrační číslo, které pouze Vám zpřístupní výsledky zápisu. Toto číslo si bezpečně uschovejte. Elektronickou přihlášku podepíší oba zákonní zástupci.

Stáhněte si prosím žádost o přijetí, doplňte ji a doručte škole některým z níže uvedených způsobů.

 

Kompletní žádost o zápis do 1. třídy bude obsahovat:

 • elektronicky vyplněnou, doplněnou, vytisknutou a podepsanou Žádost o přijetí
 • vyplněný, vytisknutý a podepsaný Dotazník o zdravotním stavu žáka (tento dotazník je dobrovolný, ale kvůli případnému zajištění asistenta pedagoga či poskytnutí podpůrných opatření je velmi důležitý)

Kompletní žádost o odklad do 1. třídy bude obsahovat:

 • elektronicky vyplněnou, doplněnou, vytisknutou a podepsanou Žádost o odklad
 • kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

 

Veškeré dokumenty je možné doručit:

 • datovou schránkou s elektronickým podpisem
 • email s elektronickým podpisem: palat@zs-reznickova.cz
 • poštou na adresu školy
 • osobně, vhozením do schránky ve vchodu školy, případně osobním předáním v úřední dny - pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30 hodin na sekretariát.

Pokud zákonný zástupce nemá možnost přístupu na internet, může se elektronicky registrovat přímo v budově školy, a to v pondělí a středu v čase 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30 hodin na sekretariátu školy.

 

v případě jakýchkoli nejasností volejte - kontaktní telefon: 776 649 679 (ředitel školy)

 

Další důležité informace:

 • Dovednosti předškoláka:

                   - komunikace

                   - jemná motorika

                   - zrakové vnímání a pamětˇ

                   - sluchové dovednosti

                   - orientace v prostoru a čase      

                   - základní matematické představy        

                   - samostatnost a sebeobsluha

                   - správná výslovnost a řeč

                   - poznávání barev

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10