Dnes je středa 4.08.2021

Distanční výuka

« zpět

Distanční výuka pro žáky 1. stupně

Výuka probíhá podle nastavených pravidel třídního učitele.

 

Distanční výuka pro žáky 2. stupně

Tato výuka probíhá v prostředí Office 365. Učitelé organizují online hodiny v prostředí Teams, kde také žákům zadávají práci. Hodnocení práce známkami zapisují učitelé do systému Bakaláři.

 

Žáci mají povinnost

účastnit se on line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se s třídním učitelem a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

Rodiče mají povinnost

omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. V případě nemoci omluvte žáka u třídního učitele. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10