Dnes je čtvrtek 25.07.2024

Denní režim

 

Režim dne

 

 

6,20-8,15 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, individuální práce s dětmi

 

8,15-8,50 písnička na přivítanou, krátké vyprávění co budeme dělat, ranní cvičení, pohybové hry

 

8,50-9,15 hygiena, svačina

 

9,15-9,45 didakticky cílená činnost, skupinová, frontální a individuální práce s dětmi založená na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, jazykové chvilky, smyslové hry, grafický cvičení, kontaktní hry, lokomoční hry, literární, hudební a výtvarné aktivity, rozvoj matematických představ a rozvíjení poznání

 

9,45-11,45 pobyt venku, příprava na oběd

 

12,15-12,30 ukládání dětí, poslech pohádky, příběhy na pokračování

 

12,30-14,15 odpočinek dětí, klidové tiché aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

 

14,15-14,45 hygiena, svačina

 

14,45-16,30 volné hry, zájmové kroužky, individuální práce s dětmi, rozcházení dětí

 

Uvedné časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci.

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz