Dnes je čtvrtek 22.04.2021

Denní režim

Kreslené obrázky dětí 02 klipart zdarma ke stažení

 

Denní režim Srdíčka:       srdíčko

6:20 – 7:00 – scházení dětí ve třídě Sluníček, volné spontánní hry dětí

7:00 – 8:30 – rozdělení dětí, scházení dětí do jednotlivých tříd, pokračování ve spontánních aktivitách, pitný režim, individuální péče o děti

8:30 – 8:40 – řízená TV chvilka, pohybové aktivity 

8:40 – 8:50 – komunitní kruh

8:50 – 9:20 – osobní hygiena, přesnídávka

9:20 – 9:40 – aktivity řízené pedagogem – individualizovaná, skupinová, frontální práce s dětmi; didakticky zaměřená činnost

9:40 – 11:15 – osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, při nepřízni počasí případně náhradní činnosti v MŠ

11:15 – 11:45 – oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

11:45 – 14:00 – pohádka před spaním, společný čas relaxace, klidu a odpočinku                      

14:00 – 14:25 – osobní hygiena, odpolední svačina

14:25 – 16:30 – volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

 

Denní režim Sluníčka: sluníčko

6:20 – 7:00 – scházení dětí ve třídě Sluníček, volné spontánní hry dětí

7:00 – 8:30 – rozdělení dětí, scházení dětí do jednotlivých tříd, pokračování ve spontánních aktivitách, pitný režim, individuální péče o děti

8:30 – 8:45 – řízená TV chvilka, pohybové aktivity

8:45 – 9:00 – komunitní kruh

9:00 – 9:20 – osobní hygiena, přesnídávka

9:20 – 9:55 – aktivity řízené pedagogem – individualizovaná, skupinová, frontální práce s dětmi; didakticky zaměřená činnost   

9:55 – 11:45 – osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, při nepřízni počasí případně náhradní činnosti v MŠ

11:45 – 12:15 – oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek

12:15 – 14:15 – četba na pokračování, společný čas relaxace, klidu a odpočinku, klidné aktivity dětem, které nespí

14:15 – 14:35 – osobní hygiena, odpolední svačina

14:35 – 16:30 – volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogem, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě

 

Časové údaje jsou orientační, denní program může flexibilně reagovat na aktuální změny a činnosti.

 

Příchod a vyzvedávání dětí během dne: 

6:20 – 8:30 – příchod dětí do MŠ 

11:45 - 12:15 – vyzvedávání Srdíčka po obědě

12:15 – 12:45 – vyzvedávání Sluníčka po obědě

od 14:30 - vyzvedávání dětí po spaní

 

!! Ve výjimečných případech a po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést a odvést dítě i v jinou dobu. !!

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz