Dnes je pátek 14.06.2024

Organizace školního roku

Mateřská škola Táboritů 36

 Provoz mateřské školy: od 6.15 do 16.15 hodin

MŠ má celodenní provoz ve dvou třídách pro 36 zapsaných dětí.


 

Ježci: děti 5 - 7 leté
 
Ježeček
s dětmi pracují : Petra Novotná            
                        Kamila Biernatová
 
 
Sluníčka: děti 3 – 4 leté
Výsledek obrázku pro sluníčko kreslené
 
s dětmi pracují Bc. Sylva Hirnerová,Hana Čučková
 Organizace dne v mateřské škole?

 6.15 - 7.30    společné hry obou tříd
 7,30 - 8,30    přechod do kmenové třídy, jazykové chvilky, smyslové hry
 8.30 - 8.50    ranní cvičení, pohybové hry
 8.50 - 9.15    hygiena, svačina
 9.15 - 9.45    didakticky cílené činnosti dětí 
 9.45 - 11.45   pobyt dětí venku
11.45 - 12.15  hygiena, oběd
12.15 - 12.30  ukládání dětí, poslech pohádky
12.30 - 14.15  odpočinek dětí
14.15 - 14.45  hygiena, svačina
14.45 - 16.15  volné hry dětí, individuální práce s dětmi, rozcházení dětí

Časové údaje jsou orientační, reagujeme na aktuální změny (potřeby a přání dětí, návštěvy kulturních akcí, apod.)

Další aktivity 
  • návštěva divadelních a loutkových představení
  • koncerty
  • divadelní představení
  • mikulášská nadílka
  • vánoční tvoření, jarmark
  • karneval
  • besídka pro rodiče

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 698, 739 622 724
 : mstaboritu@zs-reznickova.cz