Dnes je středa 3.03.2021

Jak se připravit na školku a školu

Školní úspěšnost,příprava na školu | Pěstounská péče a adopceNaše tipy pro "Rodiče na jedničku"

Co by mělo zvládnout dítě PŘED ŠKOLKOU:

 • základní sebeobsluha (obléknout se, obout, najíst se, používat toaletu, vysmrkat se ...)
 • dokončit zadaný úkol – uklízení hraček
 • zvládnout zůstat v cizím prostředí bez rodičů (s tréninkem mohou pomoci sousedky)
 • znát své jméno, případně věk a bydliště

Co by mělo zvládnout dítě PŘED ŠKOLOU:

 • znát své jméno, adresu, jména rodičů a sourozenců
 • udržet pozornost a sedět v klidu alespoň 10 minut
 • zazpívat písničku, zarecitovat básničku
 • vyprávět příběh podle obrázků, podle posloupnosti děje
 • malovat a kreslit, správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, aby konec tužky mířil k rameni, netlačit na papír
 • vystřihnout tvar nůžkami
 • bez pomoci se obléknout, obout, tkaničky by neměly být problém, ale suchý zip nic nezkazí
 • dodržovat hygienu a samostatně se najíst příborem
 • rozlišovat geometrické tvary
 • znát základní a doplňkové barvy
 • orientovat se v počtu, určovat a porovnávat množství (více, méně, stejně, o kolik)
 • umět vyslovovat správně všechny hlásky
 • sluchem rozpoznat první a poslední hlásku ve slově
 • zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco, poprosit o pomoc

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz