Dnes je pondělí 25.05.2020

Organizace školního roku 2019/2020

RybičkyMateřská škola Řezníčkova 1

Provoz mateřské školy:    6:15 - 16:15 hod

MŠ má celodenní provoz

Ve dvou třídách je zapsáno 25 dětí. 

Třída Rybiček: děti 5-6 (7) leté, s dětmi pracují:             Bc.Pavla Zatloukalová

                                                                                     Mgr. Veronika Hanzlíková

                                                                                     Bc.Eliška Kvapilová - asistentka pedagoga

 

Organizační chod MŠ:

Každá třída má své denní uspořádání činností, které je flexibilní, umožňuje reagovat na potřeby a zájmy dětí i aktuální situaci.

06:15 – 08:30 hod      otevření MŠ, scházení dětí, spontánní aktivity dětí

08:30 – 08:45 hod      pohybová chvilka

08:45 - 09:00 hod      hygiena, dopolední svačina

09:00 - 09:45 hod      výchovně -vzdělávací činnosti

10:00 - 11:45 hod      pobyt venku (zahrada, dětské hřiště, vycházky)

11:45 - 12:15 hod      hygiena, oběd, hygiena

12:15 - 14:00 hod      četba pohádek, klidový režim, odpočinek dětí, nabídka vzdělávacích činností u stolečků (individuální práce s dětmi)

14:00 - 14:30 hod      hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:15 hod      vzdělávání dětí, spontánní a pohybové aktivity, rozcházení se dětí

16:15 hod                  uzavření MŠCílem mateřské školy je:

 • vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelském „rodinném“ prostředí
 • napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“
 • působit s důrazem na oblast citovou a estetickou
 • poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje
 • být otevření, aktivní vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům, aktivně navazovat a udržovat kontakty se společenskými, vzdělávacími a odbornými institucemi za účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemné spolupráce (např. se základní školou, základní uměleckou školou, ZŠ a MŠ pro děti s vadami řeči, speciálními pedagogickými centry, lékaři, psychology),
 • podporovat u dětí rozvoj vlastní identity. 

Co nabízí škola navíc – dílčí programy

 • seznámení s cizím jazykem – angličtina s rodilým mluvčím - WATTSEN ENGLISH
 • u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program
 • předplavecký výcvik a saunování
 • lyžařský výcvik
 • logopedickou péči
 • poradenskou péči, posuzování školní zralosti – zajištění odborníků
 • cvičení v tělocvičně ZŠ
 • taneční kroužek pod odborným vedením
 • spolupráce s Lidovou školou umění, obor hudební
 • kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni
 • zajišťujeme stomatologickou péči
 • tradiční spolupráce se ZŠ, speciálními centry, lékaři a psychology. 

Tradiční akce školy:

 • Mikulášské zvonění
 • Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku
 • Seznámení s lidovými zvyky
 • Dětský karneval
 • Velikonoce, společné vyrábění velikonočních ozdob
 • Besídka pro rodiče
 • Oslava dětského dne, skákací hrad
 • Školní výlet – jízda na koni
 • Oslavy narozenin a jmenin dětí 

Společná pravidla dětí

 • umím si hrát s kamarády, domluvit se, rozdělit se, půjčit hračku
 • umím komunikovat s dospělými, oslovit je, nestydím se
 • umím prohrávat i vyhrávat
 • umím naslouchat jiným
 • dodržuji pravidla, respektuji je u druhého
 • umím uklízet hračky
 • umím dodržovat hygienu a pořádek 

  Děti, přijďte mezi nás! 
  Učíme se anglicky! 
  Cvičíme! ( v tělocvičně školy)  
  Plaveme a sanujeme se! 
  Lyžujeme! ( v Hlubočkách) 
  Tancujeme! ( pod odborným vedením) 
  Jezdíme na výlety do přírody . . .


  a hlavně, MÁME SE RÁDI protože: 

  Kamarád, kamarád, 
  to je ten, koho mám rád
  Pomůžu mu, poradím, 
  po vláskách ho pohladím. 
  Všichni jsme tu kamarádi 
  a všichni se máme rádi! 


  SMĚJEME SE, DOVÁDÍME - VŘELE VÁS TU UVÍTÁME !!!
depositphotos_64700271-stock-illustration-cartoon-kids-and-their-teacher

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 733 180 988
 : msreznickova@zs-reznickova.cz