Dnes je pátek 9.12.2022

Organizace školního roku 2022/2023

RybičkyMateřská škola Řezníčkova 1

Provoz mateřské školy:    6:15 - 16:15 hod

MŠ má celodenní provoz

Ve třídě je zapsáno 25 dětí. 

Třída Rybiček: děti 6 - 7 leté, s dětmi pracují:                Bc.Eliška Kvapilová

                                                                                     Monika Pospíšilová

                                                                                     

 

Organizační chod MŠ:

 Třída má své denní uspořádání činností, které je flexibilní, umožňuje reagovat na potřeby a zájmy dětí i aktuální situaci.

 

6:15 HOD.                      OTEVŘENÍ MŠ 

6:15 – 8:25 HOD.             SCHÁZENÍ DĚTÍ, SPONTÁNNÍ ČINNOSTI A HRY, VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ ČINNOSTI

8:25 – 8:35 HOD.             ÚKLID HRAČEK, PŘÍPRAVA DĚTÍ NA POHYBOVÉ AKTIVITY

8:35 – 8:50 HOD.             POHYBOVÉ AKTIVITY

8:50 – 9:05 HOD.             HYGIENA, RANNÍ SVAČINA

9:05 – 9:50 HOD.             VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI DLE NABÍDKY  UČITELKY 

9:50 – 10:05 HOD.            HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU

10:05  - 11:50 HOD.         POBYT VENKU (ZAHRADA, VYCHÁZKA V OKOLÍ MŠ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POBLÍŽ MŠ)

11:50 – 12:00 HOD.         PŘÍPRAVA DĚTÍ  K OBĚDU - HYGIENA

12:00 – 12:25 HOD.         HYGIENA, OBĚD, HYGIENA 

12:25 – 12:50 HOD.         VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ 

12:25 – 12:35 HOD.         PŘÍPRAVA DĚTÍ K ODPOČINKU

12:35 – 14:05 HOD.         ČETBA POHÁDEK, KLIDOVÝ REŽIM, ODPOČINEK DĚTÍ, NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

14:05 – 14:35 HOD.         HYGIENA, ODPOLEDNÍ SVAČINA, HYGIENA

14:35 – 16:15 HOD.         SPONTÁNNÍ ČINNOSTI, TVOŘIVÉ A  VÝTVARNÉ ČINNOSTI, POHYBOVÉ HRY, ROZCHÁZENÍ DĚTÍ 

16:15 HOD.                     UZAVŘENÍ MŠ

 


Cílem mateřské školy je:

 • vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelském „rodinném“ prostředí
 • napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“
 • působit s důrazem na oblast citovou a estetickou
 • poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje
 • být otevření, aktivní vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům, aktivně navazovat a udržovat kontakty se společenskými, vzdělávacími a odbornými institucemi za účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemné spolupráce (např. se základní školou, základní uměleckou školou, ZŠ a MŠ pro děti s vadami řeči, speciálními pedagogickými centry, lékaři, psychology),
 • podporovat u dětí rozvoj vlastní identity. 

Co nabízí škola navíc – dílčí programy

 • u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program
 • předplavecký výcvik a saunování
 • lyžařský výcvik
 • logopedickou péči - depistáž
 • logopedický kroužek - Povídálek
 • kroužek JUDO
 • poradenskou péči, posuzování školní zralosti – zajištění odborníků
 • cvičení v tělocvičně ZŠ
 • taneční kroužek pod odborným vedením
 • spolupráce s Lidovou školou umění, obor hudební
 • kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni
 • zajišťujeme stomatologickou péči
 • tradiční spolupráce se ZŠ, speciálními centry, lékaři a psychology. 

Tradiční akce školy:

 • Mikulášské zvonění
 • Dopravní soutěž
 • Zahradní slavnosti
 • Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku
 • Seznámení s lidovými zvyky
 • Dětský karneval
 • Velikonoce, společné vyrábění velikonočních ozdob
 • Besídka pro rodiče
 • Oslava dětského dne, skákací hrad
 • Školní výlet – jízda na koni
 • Oslavy narozenin a jmenin dětí 

Společná pravidla dětí

 • umím si hrát s kamarády, domluvit se, rozdělit se, půjčit hračku
 • umím komunikovat s dospělými, oslovit je, nestydím se
 • umím prohrávat i vyhrávat
 • umím naslouchat jiným
 • dodržuji pravidla, respektuji je u druhého
 • umím uklízet hračky
 • umím dodržovat hygienu a pořádek 

  Děti, přijďte mezi nás! 
  Cvičíme! ( v tělocvičně školy)  
  Plaveme a sanujeme se! 
  Lyžujeme! ( v Hlubočkách) 
  Tancujeme! ( pod odborným vedením) 
  Jezdíme na výlety do přírody . . .


  a hlavně, MÁME SE RÁDI protože: 

  Kamarád, kamarád, 
  to je ten, koho mám rád
  Pomůžu mu, poradím, 
  po vláskách ho pohladím. 
  Všichni jsme tu kamarádi 
  a všichni se máme rádi! 


  SMĚJEME SE, DOVÁDÍME - VŘELE VÁS TU UVÍTÁME !!!
depositphotos_64700271-stock-illustration-cartoon-kids-and-their-teacher

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 733 180 988
 : msreznickova@zs-reznickova.cz