Dnes je pondělí 24.06.2024

Warning: imagejpeg(_data/section-2/info-2206homebanner.jpg): failed to open stream: Permission denied in /www/doc/www.zs-reznickova.cz/www/www/_common/common.php on line 325

Organizace školního roku 2023/2024

 Mateřská škola Hodolanská 4 

Provoz mateřské školy:    6:15 - 16:15 hod

MŠ má celodenní provoz

Ve dvou třídách je zapsáno 46 dětí.

1.třída: Srdíčka: děti 4 - 6 leté, s dětmi pracují       Mgr.Hana Vodáková, Mgr.Leona Štýbnarová, Iveta Vaculková - asistent pedagoga


 
2. třída: Sluníčka, děti 3 - 4 leté, s dětmi pracují       Kateřina Přidalová, Tereza Zajíčková, Kateřina Esson - asistent pedagoga

 

Organizační chod MŠ:

Každá třída má své denní uspořádání činností, které je flexibilní, umožňuje reagovat na potřeby a zájmy dětí i aktuální situaci.

 

 I.TŘÍDA - SRDÍČKA: 

6:15 HOD.                      OTEVŘENÍ MŠ 

6:15 – 8:25 HOD.             SCHÁZENÍ DĚTÍ, SPONTÁNNÍ ČINNOSTI A RANNÍ HRY, VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ ČINNOSTI

8:25 – 8:35 HOD.             ÚKLID HRAČEK, PŘÍPRAVA DĚTÍ NA POHYBOVÉ AKTIVITY

8:35 – 8:50 HOD.             POHYBOVÉ CHVILKA - RANNÍ CVIČENÍ S DĚTMI

8:50 – 9:05 HOD.             HYGIENA, RANNÍ SVAČINA

9:05 – 9:50 HOD.             VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI DLE NABÍDKY  UČITELKY 

9:50 – 10:05 HOD.            HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU

10:05  - 11:50 HOD.         POBYT VENKU (ZAHRADA, VYCHÁZKA V OKOLÍ MŠ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POBLÍŽ MŠ)

11:50 – 12:00 HOD.          PŘÍPRAVA DĚTÍ  K OBĚDU - HYGIENA

12:00 – 12:25 HOD.          OBĚD, HYGIENA 

12:25 - 12:35 HOD.          PŘÍPRAVA DĚTÍ K ODPOČINKU

12:25 – 12:50 HOD.         VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ 

12:35 – 14:05 HOD.         ČETBA POHÁDEK, KLIDOVÝ REŽIM, ODPOČINEK DĚTÍ, NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

14:05 – 14:35 HOD.         HYGIENA, ODPOLEDNÍ SVAČINA, HYGIENA

14:35 – 16:15 HOD.         SPONTÁNNÍ ČINNOSTI, TVOŘIVÉ A  VÝTVARNÉ ČINNOSTI, POHYBOVÉ HRY, ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

16:15 HOD.                     UZAVŘENÍ MŠ

 

II.TŘÍDA - SLUNÍČKA: 

6:15 HOD.                      OTEVŘENÍ MŠ 

6:15 – 8:20 HOD.             SCHÁZENÍ DĚTÍ, SPONTÁNNÍ ČINNOSTI A RANNÍ HRY, VÝTVARNÉ A TVOŘIVÉ ČINNOSTI

8:20 – 8:30 HOD.             ÚKLID HRAČEK, PŘÍPRAVA DĚTÍ NA POHYBOVÉ AKTIVITY

8:30 – 8:40 HOD.             POHYBOVÉ CHVILKA - RANNÍ CVIČENÍ S DĚTMI

8:45 – 9:00 HOD.             HYGIENA, RANNÍ SVAČINA

9:00 – 9:40 HOD.             VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI DLE NABÍDKY  UČITELKY 

9:45 – 10:00 HOD.            HYGIENA, PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU

10:00  - 11:45 HOD.         POBYT VENKU (ZAHRADA, VYCHÁZKA V OKOLÍ MŠ, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POBLÍŽ MŠ)

11:45 –  11:55 HOD.          PŘÍPRAVA DĚTÍ  K OBĚDU - HYGIENA

11:55 – 12:20 HOD.          OBĚD, HYGIENA 

12:20 - 12:30 HOD.          PŘÍPRAVA DĚTÍ K ODPOČINKU

12:20 – 12:40 HOD.         VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ 

12:30 – 14:00 HOD.         ČETBA POHÁDEK, KLIDOVÝ REŽIM, ODPOČINEK DĚTÍ, NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

14:00 – 14:30 HOD.         HYGIENA, ODPOLEDNÍ SVAČINA, HYGIENA

14:30 – 16:15 HOD.         SPONTÁNNÍ ČINNOSTI, TVOŘIVÉ A  VÝTVARNÉ ČINNOSTI, POHYBOVÉ HRY, ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

16:15 HOD.                     UZAVŘENÍ MŠ

 


Cílem mateřské školy je:

 • vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelském „rodinném“ prostředí
 • napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“
 • působit s důrazem na oblast citovou a estetickou
 • poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje
 • být otevření, aktivní vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům, aktivně navazovat a udržovat kontakty se společenskými, vzdělávacími a odbornými institucemi za účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemné spolupráce (např. se základní školou, základní uměleckou školou, ZŠ a MŠ pro děti s vadami řeči, speciálními pedagogickými centry, lékaři, psychology),
 • podporovat u dětí rozvoj vlastní identity.

Co nabízí škola navíc – dílčí programy

 • u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program
 • předplavecký výcvik a saunování
 • lyžařský výcvik
 • logopedickou péči - depistáž pod odborným vedením
 • poradenskou péči, posuzování školní zralosti – zajištění odborníků 
 • cvičení v tělocvičně ZŠ
 • taneční kroužek pod odborným vedením
 • logopedický kroužek - Povídálek
 • kroužek JUDO
 • spolupráce s Lidovou školou umění, obor hudební
 • kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni
 • zajišťujeme stomatologickou péči
 • tradiční spolupráce se ZŠ, speciálními centry, lékaři a psychology.

Tradiční akce školy:

 • Mikulášské zvonění
 • Zahradní slavnosti
 • Svíčkárna Olomouc
 • Tvoření s rodiči a dětmi
 • Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku
 • Seznámení s lidovými zvyky
 • Dětský karneval
 • Velikonoce, společné vyrábění velikonočních ozdob
 • Besídka pro rodiče
 • Oslava dětského dne, skákací hrad
 • Školní výlet 
 • Oslavy narozenin a jmenin dětí
 • Dopravní soutěž

Společná pravidla dětí

 • umím si hrát s kamarády, domluvit se, rozdělit se, půjčit hračku
 • umím komunikovat s dospělými, oslovit je, nestydím se
 • umím prohrávat i vyhrávat
 • umím naslouchat jiným
 • dodržuji pravidla, respektuji je u druhého
 • umím uklízet hračky
 • umím dodržovat hygienu a pořádek

  Děti, přijďte mezi nás!
  Cvičíme! ( v tělocvičně školy)  
  Plaveme a sanujeme se!
  Lyžujeme! ( v Hlubočkách)
  Tancujeme! ( pod odborným vedením)
  Jezdíme na výlety do přírody . . .


  a hlavně, MÁME SE RÁDI protože:

  Kamarád, kamarád,
  to je ten, koho mám rád
  Pomůžu mu, poradím,
  po vláskách ho pohladím.
  Všichni jsme tu kamarádi
  a všichni se máme rádi!


  SMĚJEME SE, DOVÁDÍME - VŘELE VÁS TU UVÍTÁME !!!
depositphotos_64700271-stock-illustration-cartoon-kids-and-their-teacher

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 504, 739 622 718
 : mshodolanska@zs-reznickova.cz