Dnes je neděle 21.07.2019

Školní psycholog

Aleš Neusar - školní psycholog

 ales neusar_small

 
Pokud chcete kontaktovat psychologa, ideální forma je SMS nebo email. Telefon bývá zapnutý pouze ve dny, kdy je psycholog přítomen ve škole, což bývá typicky středa a čtvrtek, ale dle aktuálních potřeb se to v různých týdnech může měnit.
 
 

kontaktní údaje:

tel: 703 143 084

Pokud neberu telefon, tak pracuji s klienty či třídou. Zavolám Vám zpět až to bude možné. V jinou dobu, než je doba konzultační, bude telefon vypnut. Můžete napsat i sms.

email: psycholog@zs-reznickova.cz

Na Váš e-mail odpovím co nejdříve je to možné. Obvykle nejpozději do jednoho týdne. V případě, že neodpovím do týdne, pošlete Váš email znovu (někdy se stane, že skončí např. ve spamu).

 

Poradenská místnost:

Hlavní budova ZŠ, 2. patro, dveře č. 73Konzultační doba:

Středa: 8:00 do 14:00

Čtvrtek: 8:00 do 14:00

nebo v jiný čas dle domluvy

Konzultační dny se mohou některé týdny měnit. Aktuální informace jsou vždy u ředitele školy či na dveřích poradenské místnosti. V oba dny je možné přijít i bez „objednání“. Pokud je však na dveřích napsáno „NERUŠIT“, tak prosím ani neťukejte a zkuste se zastavit později. Po předchozí osobní, e-mailové či telefonické domluvě je možný kontakt i v jiné časy a dny. 

 

co nabízím:

a) žákům a žákyním
Někdo mi ve škole či i mimo ní ubližuje, posmívá se mi...
Mám strach ze zkoušení...
Něco jsem provedl, provedla a bojím se to komukoliv říct...
Mí rodiče mi nerozumí...

Nevím, na co se hodím…

Pochybuji o sobě hodně…

Chci se jen tak zastavit…

 

b) rodičům či jiným zák. zástupcům dítěte
Konzultace výchovných problémů dítěte ve škole
Konzultace vztahů dítěte se spolužáky či učiteli

 

c) učitelům
Práce se třídou na různá témata (spolupráce, vztahy, prevence rizikového chování,…)
Konzultace jednotlivých žáků, třídního kolektivu

Konzultace didaktického přístupu a přístupu k žákům

Konzultace při obtížích

 

d) cokoliv jiného dle vzájemné domluvy.

 

Poznámka: školní psycholog nemůže nahradit klinického psychologa, psychoterapeuta či pedagogicko-psychologickou poradnu. Na to není čas ani prostor. Primárním úkolem školního psychologa je prevence rizikového chování, pomáhání s tvorbou pozitivní atmosféry na škole, pomoc se začleněním žáků a žákyň, krizová intervence a poradenství (jednorázové či opakované dle aktuální kapacity).

 

O Alešovi:

Ne všichni lidé se po narození vykoupali v Prozacu*. Ne všichni vědí, co dělat, kde žít nebo s kým. Snažím se pomoci sobě i druhým „žít“ plněji a snad také více vzkvétat. Mým hlavním profesionálním i akademickým zájmem jsou spokojenost v životě a myšlení a rozhodování v praxi. Rád píšu, čtu, mám rád hudbu a živly (vodu, vítr, zemi), tančím, zpívám, hraji na hudební nástroje (např. mandola, melodica, ukulele), věnuji se poradenství ve své poradně i na této základní škole, veřejně vystupuji, plavu, hraji tenis, florbal, běžkuji, ski-alpy, chodím do sauny, občas horolezím a mám rád divokou přírodu. Více informací můžete naleznout na www.neusar.cz, www.jakobyzit.cz, FB, LinkedIn či ResearchGate. Mluvím plynně česky (rodný jazyk), slovensky a anglicky; slušně německy, polsky a španělsky. *Prozac = známé antidepresivum. 

Vystudoval jsem jednooborovou magisterskou psychologii na FF UP (Mgr.); doktorské studium kognitivní (obecné) psychologie na FSS v Brně (Ph.D.), Pedagogické minimum (FF UP Olomouc); Metodika prevence (FF UP Olomouc); a absolvoval jsem mnoho psychoterapeutických kurzů či kurzů pro práci s jednotlivci či školními třídami.

Mezi mé odborné zájmy patří například: např. poradenství (jednotlivci, páry, rodiny), vliv přírody na člověka, média, time management a efektivita, syndrom vyhoření, duševní hygiena, zdravý životní styl, rychlé učení se čehokoliv, didaktika, akademické psaní, pomalý čas, hodnoty, handicap, psychoterapie, metodologie výzkumu, autobiografická paměť, work-life balance (slaďování osobního a pracovního/studijního života), kognitivní psychologie, pedagogická psychologie a sociální psychologie. 

  

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10