Dnes je úterý 16.01.2018

Kontakty

Učitelský sbor

Titul, Jméno      Kde sídlí                          Co učí Třídnictví a funkce

Telefon    

Mgr. Miloslav Palát
51 - 1. poschodí
ředitel školy           
Hv, Tv ředitel školy

 588505044

 776649679

Mgr. Romana Jadrníčková
53 - 1. poschodí
zástupce ředitele školy
M, Inf zástupkyně ředitele 
školy, ICT koordinátor

588505042

 733180876

Mgr. Eva Zlámalová
Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň 1.A

 588505031

Mgr. Aneta Kučerová
Hodolanská 4 - 1.poschodí 1. stupeň 1.B

588505036

Mgr.Kateřina Kvapilová
Hodolanská 4 - 1.poschodí  1. stupeň 2.A

588505036

Mgr.Eva Kristková
Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň 2.B

 588505031

Jaroslava Hamplová 72 - 2. poschodí 1. stupeň 3.A  588505045
Mgr. Alice Bídová
8 - přízemí 1. stupeň 3.B  
Mgr. Vítězslav Dostál
67 - 2. poschodí 1. stupeň 4.A  588505040
Mgr. Radka Smolková
44 - 1. poschodí 1. stupeň 4.B, koordinátor 
environmentální výchovy
 588505035

Mgr. Radana Weinbergerová

67 - 2. poschodí 1. stupeň 5.A  588505040
Mgr. Simona Lešková
67 - 2. poschodí

1. stupeň 5.B  588505040
Mgr. Veronika Fialová
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
NJ, Ov 6.A, preventista školy  588505032
Mgr.Markéta Nemravová
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
AJ 6.B 588505032
Mgr. Martin Slovák
58 - 1. poschodí
kabinet fyziky
F, Ch, Z, Pč 7.A  588505037
Mgr.Eva Máchová
45 - 1. poschodí AJ 7.B  588505033
Mgr. Tomáš Mrkva
70 - 2. poschodí
kabinet výchovné poradkyně
ČJ, Vz, D 8.A, koordinátor ŠVP  588505034
Hana Petříková
44 - 1. poschodí Př, Vz, Tv 9.A  588505035
Mgr. Veronika Ješátková
44 - 1. poschodí M, Vz, Inf 9.B  588505035
PhDr.Miroslava Jánová
45 - 1. poschodí

AJ, Př, D, Pč    588505033
Mgr. Zuzana Sobotková
70 - 2. poschodí
kabinet výchovné poradkyně
ČJ, Ov, Vv výchovná poradkyně  588505034
Mgr. Zuzana Čapková
43 - 1. poschodí
kabinet cizích jazyků
1. stupeň, AJ    588505032
Mgr. Petra Tomášková
72 - 2. poschodí M, Z, F    588505045
Mgr. Eva Šimíčková
45 - 1. poschodí Z    588505033
Eva Hyžáková Hodolanská 4 - 1.poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 1.A  588505036
Bc. David Wiedermann Hodolanská 4 - 1.poschodí 1. stupeň asistent pedagoga 2.A  588505036
Eva Kraváčková Hodolanská 4 - 2.poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 2.B  588505031
Aneta Zittová 72 - 2. poschodí  1. stupeň asistentka pedagoga 3.A   588505045 
Mgr. Roman Otáhal 6 - přízemí 1. stupeň asistent pedagoga 3.B  
Mgr. Věra Petruželová  67 - 2. poschodí  1. stupeň  asistentka pedagoga 4.A   588505040
Zdeňka Zlámalová  67 - 2. poschodí   1. stupeň  asistentka pedagoga 4.B   588505040 
Naděžda Postlerová  67 - 2. poschodí   1. stupeň  asistentka pedagoga 5.A   588505040 
Mgr. Soňa Divilová 73 - 2. poschodí  1. stupeň  asistentka pedagoga 5.B  588505045 
Bc. Lenka Chmelařová 45 - 1. poschodí 1. stupeň asistentka pedagoga 8.A  588505033

 

Školní družina

Titul, Jméno

Kde sídlí                                           

Co učí                                             

 Telefon
Věra Handlířová
9 - přízemí - školní družina vedoucí vychovatelka
2. oddělení
 733531511
Alena Zmrzlíková
7 - přízemí - školní družina vychovatelka
1. oddělení
 733531511

Bc. et. Bc. Marešová Tereza 

6 - přízemí - školní družina vychovatelka 
3. oddělení
 733531511
Bc. Ivana Dobešová 55 - 1. patro vychovatelka 
4. oddělení
 733531511

 

Provozní zaměstnanci - ZŠ

Titul, JménoKde sídlí                                    Pracovní zařazení                                        Telefon   
Pavla Zemková 49 - 1. poschodí účetní / hospodářka  588505043

Aleš Otruba

56 - 1. poschodí administrativní pracovník  588505030
Jaroslav Zelinka přízemí školník  734570728
Margita Hrubá - uklízečka  
Dáša Tothová - uklízečka  
Ljuba Česnová - uklízečka  

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 :

 :

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10