Dnes je pátek 22.11.2019

Fotogalerie

8.11.2019 

Děti se v Muzeu umění seznámily s různými uměleckými řemesly - malířství, sochařství, technika reliéfu. Paní lektorka se jim snažila vysvětlit pojem "abstraktní umění". Poznávaly prakticky zajímavé struktury rozličných materiálů, které lze při výrobě uměleckých děl použít a pomocí hmatu zkoumaly jejich původ. Pocitově rozlišovaly bary studené a teplé - veselé a smutné. Na závěr si každý dle své tvořivosti vyrobil osobitý umělecký výtvor za použití provázků, šroubků, svorek, podložek a pod. Návštěva Muzea umění byla pro děti opět nevšedním kreativním a inspirujícím zážitkem.

6.11.2019 

Děti si nejvíce oblíbily sport a výtvarku. Kroužky probíhají v odpoledním čase v pondělí, úterý a ve středu.

25.10.2019 

Ve spolupráci s Centrem pohybu pořádáme pro děti Sportovní dny plné zajímavých aktivit v krásném prostorném historickém sálu ve středu města. Děti se na tyto akce vždy velmi těší a nás těší, že je sportování baví. V říjnu zahájila návštěvy Centra pohybu Sluníčka a Srdíčka se také brzy přidají!!!

23.10.2019 

Chovatelé děti seznámili s tím, jak náročný je chov papoušků, kde žijí ve volné přírodě a čím se živí. Děti obdivovaly, co všechno lze papoušky naučit, co všechno umí, kdž se jim někdo poctivě každý den věnuje, např. mluvit, opakovat zvuky, mazlit se, sedět na rameni, louskat ořechy, válet sudy na povel. Byla to velmi příjemná a poučná návštěva.

23.10.2019 

Pan malíř děti naučil kreslit oblíbená zvířata: kočka, pes, myš, netopýr, liška, ptáček, had. Děti kreslily každé zvířátko pastelkami na samostatný papír, zopakovaly si správný úchop "špetkou", aby se jim nepotily dlaně a odvážlivci si mohli vyzkoušet kreslení fixem na tabuli.

9.10.2019 

Jeden podzimní týden jsme věnovali vlaštovkám a informacím o jejich životu, hnízdění, lovu potravy a houfování a odletu do teplých krajin. Děti byly zvídavé a téma je velmi zaujalo. Oblíbili si píseň o vlaštovce a pohybové ztvárnění textu.Nakonec nám vlaštovky ozdobily i školku.

9.10.2019 

Děti v pláštích lékařů vyšetřovaly a stanovovaly diagnózy svým plyšákům. Studenti medicíny připravili ve školce dětem poučnou zábavu,jejichž smyslem bylo zbavit děti strachu z případné návštěvy lékaře. Děti pracovaly ve skupinkách a po stejných intervalech se u jednotlivých stanovišť střídaly. Studenti měli práci velmi dobře zorganizovanou, vymyšlenou a doplněnou mnoha zajímavými pomůckami, za což jim patří velké poděkování. Na závěr se chtěly všechny děti v budoucnu stát doktory medicíny!!! Kéž by se jim to podařilo!!!

3.10.2019 

Ať svítí sluníčko nebo poprchává, to dětem nevadí, hlavně, že jsou na čerstvém vzduchu a paní učitelka je zabaví!!!!
Včera bylo sice zataženo a začalo pršet, ale děti si své úkryty na zahradě našly. Navíc máme výhodu - vysoké stromy, pod kterými neprší a dá se zahrát třeba na Superstáááár!!!!

3.10.2019 

Do tohoto souboru fotografií budeme postupně přidávat nové, které budou dokumentovat hry dětí s kamarády ve školce. Můžete si nad obrázky s dětmi povídat o tom, jakou hračku mají rády, jak se jmenuje jejich kamarád, co ve školce dělaly a upevňovat tak jejich přátelský vztah ke školce.

27.9.2019 

Seznamujeme se a navazujeme první přátelské vztahy nejlépe při hrách. Učíme se znát svá jména, nestydět se požádat o pomoc a také se učíme půjčovat si hračky a vycházet si vstříc, protože kamarád, kamarád, to je ten, kdo mám mě rád. Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.....

27.9.2019 

Gratulujeme všem oslavencům k narozeninám a svátkům!!! Fotky tu budeme postupně ukládat.

27.9.2019 

Tento týden byl zaměřen na důležitost významu pravidelné konzumace zeleniny pro lidský organismus. Děti si povídaly o druzích zeleniny, způsobu pěstování, růstu, sklizně a vlivu na zdraví člověka. Děti dramatizovaly pohádku O veliké řepě. V pátek se inspirovaly dílem italského malíře G. Arcimbolda a vytvořily obrazy z plodů zeleniny, kterými vyzdobily parapety oken ve školce.

27.9.2019 

Děti se seznámily s prostory Arcidiecézního muzea. Na historických obrazech měly možnost pozorovat prolínání barev a následně si samy vyzkoušely, jak správně poskládat různé odstíny jedné barvy.
Děti zapojily i jiné smysly a hmatem rozeznávaly různé materiály, ze kterých je obraz vyroben - plátno, dřevo, papír. Seznámily se s postupem napínání plátna na rám a obdivovaly jeho zdobnost.

27.9.2019 

Program v Muzeu umění inspirovaný dílem výtvarníka Václava Ciglera. Děti objevovaly tajemství prostřednictvím výtvarných a světelných pokusů. Tímto děti rozvíjely své smyslové vnímání a tvořivost.

1 | 2

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz