Dnes je středa 20.03.2019

Fotogalerie

7.3.2019 

Zatančili, zazpívali, zahráli, pohádky si vyslechli a spoustu radosti si v tuto středu všichni, kdo byli ve školce, užili!!!
Poděkování za krásný masopustní zážitek patří paní Janě Novákové, která nás karnevalem provázela a rodičům, kteří dětem vytvořili krásné masky!!!

28.2.2019 

Každý den byla určena jedna barva pro všechny. Měli jsme nabitý program a nestihli se vyfotit každý den, ale aspoň něco vám můžeme ukázat...

12.2.2019 

Byla to nádhera! Tolik hudebních nástrojů v rukou umělců v uniformách. Příští rok tam půjdeme zase, protože uslyšíme krásné melodie z pohádek a budeme opět poznávat názvy hudebních nástrojů, které jsme dnes viděli.

14.1.2019 

Všichni jsme si vyrobili koruny a vybrali jsme si své královské jméno. S paní učitelkou Štěpánovou a Kalousovou děti navštívily Klub seniorů a vystoupily s pásmem básní a písní, které přítomným babičkám a dědečkům přinesly radost.

14.1.2019 

Konečně jsme se dočkali a na školní zahradě jsme si užili sněhovou nadílku. Škoda, že nevydržela déle....

14.1.2019 

Tento školní rok máme možnost navštěvovat kroužek Angličtiny, Výtvarné výchovy, Sportovní a Taneční kroužek.

11.12.2018 

Naše Sluníčka vyšla do města prohléhnout si vánoční výzdobu a udělat si radost jízdou na kolotoči. Děti si na památku domů přinesly voňavé perníčky.

11.12.2018 

Adventní odpoledne, které pro děti a rodiče tradičně pořádáme, proběhlo 11. prosince 2018. Děkujeme rodičům za hojnou účast a příjemné setkání v předvánočním čase.

30.11.2018 

Tento týden byl u nás realizován projekt Ministerstva zemědělství. Děti se měly možnost ptát na způsob výroby medu přímo pana včelaře, který jim povyprávěl o včelstvu a přírodních zákonitostech, které jak s chovem, tak s výrobou medu souvisí.

20.11.2018 

Divadlo, knihovna, muzeum - to jsou místa, která k dětem promlouvají jinou řečí. Rozvíjí jejich fantazii a umělecké vnímání. Ve školce si potom o svých prožitcích vyprávíme.

14.11.2018 

Narozeniny i svátky slavíme ve školce se svými kamarády. Oslavenec má ten den svůj trůn!

12.11.2018 

2. 11. 2018 jsme dostali pozvánku na Vítání občánků! Miminka jsme přivítali mezi občany města Olomouce něžnými básničkami, písničkami a na závěr i docela rozverným tanečkem...

12.11.2018 

Momentky, na které si rádi vzpomeneme...

12.11.2018 

Pohádka ve školce vždycky děti potěší....ta dnešní byla o zajíci Karlíkovi a děti si při ní i zazpívaly a procvičily paměť.

5.11.2018 

Barvy podzimu nás inspirují ke zkrášlování schodů, parapetů, skříněk a lákají učitele, rodiče i děti k vytváření různých přírodních strašidýlek. Dětem se líbilo zbarvené listí a zahrály si na malíře.

1 | 2

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 585 313 325, 739 622 722
 : mspurkynova@zs-reznickova.cz