Dnes je středa 12.08.2020

Zápis do 1. třídy

« zpět
  • Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  • Zápis k povinné školní docházce se týká dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 6 let, případně nar. 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 po odkladu školní docházky z minulého roku.
  • Každý žák by se měl povinně přihlásit na svou spádovou školu!!!! (a pak může dle vlastního výběru, ale mimo obvod není jistota, že se na ni dostane !!) - Spádový obvod ZŠ Řezníčkova
  • proběhne od  1. do  10. dubna 2020 internetovou (doporučujeme) nebo osobní formou (převzetí čí předání vytištěných formulářů).

 

Z důvodu koronavirových opatření jsou zde připraveny vyžadované formuláře:

1. Žádost o přijetí do ZŠ

2. Žádost o odklad (v případě zvažovaného odkladu) zatím nemusí být doporučení od PPP ani lékaře

3. Dotazník žáka

4. Dotazník o zdravotním stavu (kvůli zajištění asistenta pedagoga)

 

Tyto vyplněné formuláře zašlete datovou schránkou, email s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně vhoďte do schránky ve vchodu školy, případně osobně předejte v úřední dny - pondělí a středa 8:00 – 11:00 hodin na sekretariát.

mail pro zasílání formulářů: palat@zs-reznickova.cz

kontaktní telefon: 776 649 679

 

Další důležité informace:

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s otevíráním jedné první třídy pro nadané děti budeme do druhé první třídy přijímat omezený počet dětí - pouze děti z našeho školního obvodu jak nám přikazuje zákon. Děti z jiných obvodů budeme přijímat pouze k doplnění stavu v případě volných míst této třídě a to podle kriterií pro přijetí.

Dovednosti předškoláka:

                   - komunikace

                   - jemná motorika

                   - zrakové vnímání a pamětˇ

                   - sluchové dovednosti

                   - orientace v prostoru a čase      

                   - základní matematické představy        

                   - samostatnost a sebeobsluha

                   - správná výslovnost a řeč

                   - poznávání barev

                   - soustředění a pozornost

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10