Dnes je pondělí 25.05.2020

Zápis do 1. třídy

« zpět

Zápis do 1. třídy proběhne dne 24. a 25. dubna 2019 od 14.30 do 18.00 hodin v budově Hodolanská 4, Olomouc, v 1. a 2. poschodí.

 

S sebou vzít:    

- občanský průkaz jednoho z rodičů či zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- kartu pojištěnce

 

Při žádosti o odklad či dřívější nástup do školy před 6 rokem věku dítěte je potřeba doložit potvrzení příslušného lékaře a školského poradenského zařízení. 

 

Dovednosti předškoláka:

                   - komunikace

                   - jemná motorika

                   - zrakové vnímání a pamětˇ

                   - sluchové dovednosti

                   - orientace v prostoru a čase      

                   - základní matematické představy        

                   - samostatnost a sebeobsluha

                   - správná výslovnost a řeč

                   - poznávání barev

                   - soustředění a pozornost

 

Upozorňujeme rodiče, že v souvislosti s otevíráním jedné první třídy pro nadané děti budeme do druhé první třídy přijímat velmi omezený počet dětí - pouze děti z našeho školního obvodu jak nám přikazuje zákon. Děti z jiných obvodů budeme přijímat pouze k doplnění stavu v případě volných míst v této třídě a to podle níže stanovených kriterií - viz dokument.

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:

1.         spádovost

2.         sourozenec naší  ZŠ a současně žák naší MŠ

3.         pouze sourozenec na naší ZŠ

4.         pouze žák naší MŠ

5.         dítě po odkladu školní docházky

6.         místo pobytu v obvodu SMOL

7.         místo pobytu v jiné obci

8.         losování

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10