Dnes je středa 4.08.2021

Doplněné informace k výuce od 12. 4. 2021

« zpět

Vážení rodiče,

V rámci zahájení rotační výuky ve škole naleznete na webových stránkách školy důležité dokumenty, se kterými byste se měli seznámit, případně vyplnit a odevzdat ve škole:

Jedná se o následující:

 1. V pondělí 12. 4. 2021 odevzdat podepsaný souhlas s testováním třetí osobou (zdravotní personál). Tyto souhlasy Vám budou zaslány emailem ze strany třídních učitelů, nebo je lze podepsat v pondělí během dne v budově školy. Vyplněné souhlasy potřebujeme také do středy i od žáků, kteří se zapojí do výuky v rámci nařízené rotace příští týden.
 2. Seznámit se se způsobem testováním na naší škole (Všichni pedagogičtí pracovníci se osobně účastnili instruktáže ke způsobu testování)
 3. Nahlásit – informovat ředitele školy o zájmu umístit své dítě v rámci IZS – viz níže

 

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 

 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
 • O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Doporučujeme probrat všechny případy žádostí a potřeby s vedením školy.

ŽÁDÁME VÁS O INFORMOVÁNÍ VEDENÍ ŠKOLY O VYUŽITÍ TÉTO MOŽNOSTI, A TO BUĎ MAILEM NEBO TELEFONICKY DO PONDĚLÍ 12. 4. 2021.

Kontakt:

Základní škola a Mateřská
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232811/0100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

ID datové schránky: wjtmf35


 : 588 50 50 30, 603 873 106
 : info@zs-reznickova.cz

 : faktury@zs-reznickova.cz

Zvonění:

1. hodina  
2. hodina
3. hodina
4. hodina
5. hodina
6. hodina
7. hodina
8. hodina
08.00  -  08.45
08.55  -  09.40
10.00  -  10.45
10.55  -  11.40
11.50  -  12.35
12.45  -  13.30
13.35  -  14.20
14.25  -  15.10