Dnes je neděle 20.01.2019

Organizace školního roku 2016/2017

RybičkyMateřská škola Řezníčkova 1

Provoz mateřské školy: od 6.15 do 16.15 hodin


MŠ-Řezníčkova 1, Olomouc má celodenní provoz v jednom oddělení pro 25 zapsaných dětí.

1. třída: Rybičky, děti 5-6 leté s dětmi pracuje Hana Vodáková a Pavla Zatloukalová 

 Rybičky

Cílem mateřské školy je:

 • vychovávat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelském „rodinném“ prostředí
 • napomáhat dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“
 • působit s důrazem na oblast citovou a estetickou
 • poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje
 • být otevření, aktivní vstřícní vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům, aktivně navazovat a udržovat kontakty se společenskými, vzdělávacími a odbornými institucemi za účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemné spolupráce (např. se základní školou, základní uměleckou školou, ZŠ a MŠ pro děti s vadami řeči, speciálními pedagogickými centry, lékaři, psychology),
 • podporovat u dětí rozvoj vlastní identity.

Co nabízí škola navíc – dílčí programy

 • seznámení s cizím jazykem – angličtina s rodilým mluvčím - WATTSEN ENGLISH
 • u nových dětí realizujeme ve spolupráci s rodiči adaptační program
 • předplavecký výcvik a saunování
 • lyžařský výcvik
 • logopedickou péči
 • poradenskou péči, posuzování školní zralosti – zajištění odborníků
 • cvičení v tělocvičně ZŠ
 • taneční kroužek pod odborným vedením
 • spolupráce s Lidovou školou umění, obor hudební
 • kulturní akce, návštěva divadel, využíváme celoroční nabídku kvalitních kulturních programů v MŠ i mimo ni
 • zajišťujeme stomatologickou péči
 • tradiční spolupráce se ZŠ, speciálními centry, lékaři a psychology. 

Tradiční akce školy:

 • Mikulášské zvonění
 • Vánoční zastavení - společné vyrábění dárků, posezení u stromečku
 • Seznámení s lidovými zvyky
 • Dětský karneval
 • Velikonoce, společné vyrábění velikonočních ozdob
 • Besídka pro rodiče
 • Oslava dětského dne, skákací hrad
 • Školní výlet – jízda na koni
 • Oslavy narozenin a jmenin dětí
 • Rozloučení s předškoláky

Společná pravidla dětí

 • umím si hrát s kamarády, domluvit se, rozdělit se, půjčit hračku
 • umím komunikovat s dospělými, oslovit je, nestydím se
 • umím prohrávat i vyhrávat
 • umím naslouchat jiným
 • dodržuji pravidla, respektuji je u druhého
 • umím uklízet hračky
 • umím dodržovat hygienu a pořádek

  Děti, přijďte mezi nás!
  Učíme se anglicky!
  Cvičíme! ( v tělocvičně školy)
  Plaveme a sanujeme se!
  Lyžujeme! ( v Hlubočkách)
  Tancujeme! ( pod odborným vedením)
  Jezdíme na výlety do přírody . . .
  Máme se rádi


  a hlavně, MÁME SE RÁDI protože:

  Kamarád, kamarád,
  to je ten, koho mám rád.
  Pomůžu mu, poradím,
  po vláskách ho pohladím.
  Všichni jsme tu kamarádi
  a všichni se máme rádi!


  SMĚJEME SE, DOVÁDÍME - VŘELE VÁS TU UVÍTÁME !!! 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská 
škola,Olomouc
Řezníčkova 1
779 00 Olomouc

Bankovní spojení: 69232-811/100
IČ: 60338598
DIČ: CZ60338598

 : 733 180 988
 : msreznickova@zs-reznickova.cz